Burger Queen Complete Part 2

ni Ensign2

Burger Queen Chapter 15 – First Time ni Alma Part 2

Iba ang pakiramdam ni Alma nang si Rick na ang pumasok sa puki niya. Mas malaki ang kay Rick. Mas masakit nang konti pero iba ang sarap na nararamdaman niya. Nilalamas ni Pinky ang dalawang suso niya habang binabate niya ang ari nina Elton at Lester.

“Sarap ba Alma?” tanong ni Rick.

“Ooohhh.. Oo Rick. Sige paaaahh! Shit! saraap!”

“Aaminin mo na ba kung sino nakauna sa iyo?” tanong ni Pinky.

“Si… Si ate…”

“Shit! Grabe ka talaga! Nakakalibog ka lalo Alma! Umm Umm Um!” sabi ni Rick.

“Sama mo ate mo.” sabi ni Lester.

“Uummm… Magagalit yun oooohhhh!”

“Kung ayaw niya di wag. Sa iyo na lang kami. Ahhhh lalabasan na ako. Umm Umm Umm!” sabi ni Rick. Nilabasan siya sa loob ni Alma.

Pakiramdam ni Alma na punung-puno na ng likido ang puki niya. Kung hindi siya safe ay baka mabuntis siya ng triplets sa dami ng likido sa loob niya. Sige naman ang pag-bate ni Elton. “Buka mo bibig mo Alma.”

Bumuga si Elton sa nakabukang bibig ni Alma. Nalasahan ni Alma ang mainit-init at malapot na katas ni Elton. Nilabasan din si Lester at natalsikan si Alma sa dibdib. Si Pinky na lang ang di pa nilalabasan kay Alma. “Tingnan ko nga kung magaling ka. Do mo ako.” sabi ni Pinky.

Tumihaya si Pinky at ibinuka ang puki nito sa harap ni Alma. Tumalima naman ang dalagita at sinimulang dilaan ang puki ng kaibigan. Ngayon pa lang siya kakain ng puki liban sa ate niya.

“Ooohhh shit! Ganyan girl! Ooohhh!” sabi ni Pinky habang dilidilaan siya ni Alma. May nalalasahang katas si Alma sa puki ni Pinky pero di na niya alam kung kanino yun. Nagpahinga muna ang tatlong lalaki at nanood habang kinakain ni Alma ang puki ni Pinky.

Pinaikot-ikot ni Alma ang dila sa tinggil ni Pinky. Natutuwa siya sa reaksiyon ng kaibigan. “Shit Alma! Ganyan nga! Ooohhh!” sigaw ni Pinky. Ganun din si Pinky. Ngayon lang nakatikim ng ibang dila ng babae ang puki niya. Ilang sandali lang ay nilabasan na ito sa sobrang libog na nararamdaman. Agad pumihit si Pinky para kainin ang kay Alma. Baligtaran sila.

“Grabe naman pala nililigawan mo tol. Jackpot ka!” sabi ni Elton kay Lester.

Si Lester naman ay medyo nalilito. (Okay naman si Alma. At least virgin pa… kanina. Di ko lang akalaing ganito ito kalibog. Humanda ka sa kin pag tayo na lang.)

“Oooohhh Pinkyyy! Ahhh ahhh ahhhhh!” ungol ni Alma nang labasan siya. Nilaplap ni Pinky ang mga naghalong katas ng mga lalaki at ni Alma. Napadighay pa siya na ikinatuwa ng lahat.

Hinang-hina si Alma at nakatulog nang nakangisi. Tinabihan siya ni Lester at Pinky sa kama. Tumabi naman si Elton at Rick sa mga gf nila at pare-pareho silang nakatulog nang hubot-hubad sa kuwarto ni Sharon.

Samantala, kakauwi lang ng bahay ni Tess mula sa trabaho. Mag-aalas 10 na gawa ng trapik at tulog na marahil ang nanay niya. Hindi niya alam na may lakad si Alma. Binuksan niya ang naka-lock na pintuan at nagpatuloy sa silid niya. Nakarinig siya ng ungol mula sa kuwarto ng nanay niya. Bahagyang bukas ang kuwarto ng nanay niya at napasilip siya. Nabigla siya sa nakita.

“Oooohhhh saraap uhhmmm” ungol ni Aling Lea habang umaandar ang vibrator sa loob ng puki niyang nakabuyangyang. Nilalamas ni Aling Lea ang mga susoniya. Malaswa ang itsura ng nanay niya. Nakaka-L.

Napako si Tess sa puwesto niya. Noon lang niya nakitang nagpapaligaya sa sarili ang ina niya. Napansin niyang wala si Alma kaya siguro nagawaito ng nanay niya. Hindi niya napigilan ang sarili na manood. Lalong ipinagbukahan ni Aling Lea ang mga hita niya at inilabas-masok ang nanginginig na vibrator. Noon lang napansin ni Tess na gumanda ang katawan ng ina. Pumayat ito dahil sa sakit. Wala pa namang kuwarenta si Aling Lea at hindi siya magtataka kung magkagusto ito sa lalaki o may lalaking magkagusto rito. (Sana lang wala at ayokong may ibang lalaki sa bahay.) Nagsimula ring mag-init ang katawan ni Tess. Ilang araw na rin siyang walang sex. Hindi niya namalayan na nasa loob na ng blouse niya ang kamay niya ha ang pinapanoood ang pagpapaligaya ng ina sa sarili. Napisil niya ang isa niyang utong. Napaungol rin si Tess.

Biglang natigil si Aling Lea. “Ayy! Sino iyan?”

Sa pagkabigla ay napabagsak si Tess papasok ng kuwarto. Halatang nakapasok pa sa blouse ang kamay niya at bukas na ang zipper ng pants.

Nagbalot ng kumot si Aling Lea. “Tess! Kanina ka pa diyan?”

Napatango lang ang dalaga. “Pa…Pasensiya na. Di mo sana nakita yun. Sorry iha.”

“Sorry rin ‘nay. Di ko napigilan ang sarili ko. Alis na ako. Tuloy niyo lang…”

“Tess, sandali…”

“Ano po yun?”

“May nangyayari ba sa inyo ng kapatid mo?”

“Ano pong nangyayari?”

“May, ginagawa ba kayo sa silid mo?”

Napatango lang uli si Tess. “Hanggang dun lang po yun nay. Patawarin niyo kami. Ititigil ko na po.”

Hinawakan lang ni Aling Lea si Tess sa balikat at niyakap. Napadikit si Tess sa hubad pang katawan ng ina. Kakaiba ang init sa katawan nito. Sinimulang halik-halikan ni Aling Lea ang buhok ng anak.

“Nay…”

“Bitin ako anak. Miss ko na tatay mo…” sabi ni Aling Lea. Nakuha ni Tess ang gusto ng ina. Naisip niyang naririnig sila nito kapag may milagro sila ni Alma. Gumalaw ang kamay ni Tess at hinawakan ang susong ina na hindi na niya nahawakan nang mag-dalawang taong gulang na siya. Mas malaki ang mga susong ina niya kaysa sa kanya at hindi pa masyadong laglag.

“Ganyan anak… Sali ako sa laro niyo oooohhhh!” Napaungol si Aling Lea sa sarap na nararamdaman. Matagal nang walang nakakahawak sa mga susoniya. Yumuko si Tess at muling sinuso ang nanay niya. Ngunit iba na ang pakiramdam ni Aling Lea. Kakaibang sarap na.

Nag-iinit na nang husto si Tess. Dali-daling hinubad ang lahat ng saplot sa katawan. Pagkahubad ay agad na hinalikan sa leeg si Aling Lea. Hinalik-halikan din niya ang likod ng tenga ng nanay niya at nasuklian siya ng mahabang ungol nito.

“Uhhhmmm Tess…Saan ka natuto niyan? Ooohhhh”

Hindi sumagot si Tess. Alam lang niyang humahanga ang ina sa talento niya sa kapwa babae. Inisip na lang ni Tess na hindi ang niya ina ang katalik niya ngayon. Lalong pinag-ibayo ni Tess ang paghalik sa katawan ng ina. Bumaba uli siya sa susong nanay niya. Pinaikot-ikot ang dila niya sa mga utong ng ina na tayong-tayo na. Habang busy siya sa susoni Aling Lea ay naglumikot ang isang kamay niya sa pagitan ng hita nito. Basambasa si Aling Lea. Napahawak si Aling Lea sa ulo ng anak habang sumususo ito sa kanya. Napaliyad siya nang pagapangin ni Tess ang isang daliri sa hiwa niya. “Oooohhhhh” malakas na ungol ni Aling Lea.

Lalong bumaba ang paghalik ni Tess. Tuluyan nang iniwan ang susong ina. Humalik siya sa tiyan, sa pusod at sa wakas, humantong siya sa mabalahibong puking pinanggalingan niya. Kapit na kapit si Aling Lea sa kubrekama habang bukang-buka ang mga hita niya. Pinaghiwalay ni Tess ang ibabang labi ng ina niya saka dumila nang mahaba sa loob. Kagat-labi si Aling Lea sa sarap. Sobrang tagal na mula nang huling makaranas siya nang ganun. Sarap na sarap si Aling Lea. Hindi niya akalaing magaling palang magpaligaya ang sariling anak. Hindi rin siya makapaniwala sa ginagawa nilang mag-ina pero namayani pa rin ang libog nilang dalawa.

“Oooohhh anak, hayan na akooo oooohhh!” ungol ni Aling Lea. Grabe ang panginginig niya sa sarap. Nang mahimasmasan siya ay agad niyang pinahiga si Tess at siya naman ang kumain sa sariwa pang puki ng anak niya.

“Oooohhh nayyy! Sige paahhh!” sabi ni Tess. Kakaiba ang nararamdaman ni Tess sa tanawin sa harap niya. Sarili niyang nanay ang kumakain sa puki niya. Noong una ay di rin siya panatag na tingnan si Alma na kumakain sa puki niya. (Siguro nga ganito talaga. Wala namang ibig sabihin ito. Kailangan lang makaraos ooohhh)

Inabot ni Aling Lea ang vibrator ni Tess at ipinasok sa basambasang puki ng anak habang dinidilaan niya ito. Napaliyad si Tess sa sarap. Sige lang si Aling Lea sa pagdila ng tinggil ni Tess habang inilalabas-masok niya ang vibrator sa puki ng anak. Sumusunod naman ang balakang ni Tess sa bawat labas-masok ng vibrator sa kanya.

“Oohhh nay! Shit! hayan na ako oooohhh!” ungol ni Tess nang labasan din siya. Hinalikan agad siya ng ina niya sa labi. Nagpalitan sila ng laway at nagpuluputan ng dila.

“Tess, salamat sa iyo.” sabi ni Aling Lea sa anak.

“Ok lang ‘nay.”

“Gusto ko pa sanang maulit ito. Pero, magkakaibigan lang tayo pag ginawa natin ito. Hindi tayo mag-iina.”

(Mag-iina) Napangisi si Tess. “Puwedeng sumali si Alma? Di natin ito secret sa kanya?”

Tumango lang si Aling Lea at napangiti rin. Muli silang naghalikan at magkayakap na matutulog.

“Ahh Tess.”

“Ano yun nay?”

“Punas ka muna ng bimpo. Amoy burger ka. Nagugutom tuloy ako. Di ka pa nag-uuwi ng mga burger mo.”

Burger Queen Chapter 16 – Tigang

/Psst. Nood tayong sine sa Megamall./ text ni Patrick.

/Saan ka ba nagpunta? Tagal mong di nag-txt?/ sagot ni Tess. Puro kasambahay lang ang nakikita ni Tess tuwing nakikigamit siya ng CR.

/Sensiya na. Personal eh. Make it up to u na lng. Nood tayo mamaya./

/Ano namang palabas?/

/Ikaw bahala. Mamili tayo dun./

/Hmm. Sabi mo yan ha./

/Sige. Ready lang ako mamaya./

Natuwa naman si Tess. Inakala niya na kinalimutan na siya ni Patrick matapos nitong matikman ang katawan niya. Ang totoo naman, siya ang may gustong makatikim sa binata. Mawala man ito, ok lang. Ginanahan muli si Tess sa pagluluto. Abonado siya malamang. Apat na burger ang aabonohan niya para sa date nila ni Patrick at sa kanyang nanay at kay Alma. Sige naman ang dating ng mga customer. Umoorder din si Mang Ramon pero di siya pinanapunta nito. (Nagsawa na kaya sa kin? Ok lang din.)

Ilang tao na ang nakagamit ng katawan niya. Ang huli ay ang sarili niyang ina. Kakaiba ang karanasan niya sa nanay niya. Nakakalibog na medyo may pagka-normal. Natuwa si Lea na napaligaya niya ang nanay niya sa pamamaraang seksuwal. Medyo nag-init siya nang maalala ang mukha ng ina habang kinakain ang puki niya. (Shit! Bakit kasi nadiskubre pa yung vibrator?)

Iniiwan niya ang vibrator sa bahay dahil baka gamitin ni Alma o ng nanay niya saka di naman siya nagkukulang sa sex. Pero sa ganitong pagkakataon, kapag nabubuhay ang libog niya… Naiisip niyang labas-masok ang vibrator sa puki ni Alma o ng nanay niya. O di kaya, busy ang dalawa. (Shit! Shit! Shit! Uhhmmm Bahala na!. Mamaya siguro kay Patrick. Uhmm. Ano ba iyan?) Basa na ang pakiramdam ni Tess sa panty niya at kumikiskis sa bra niya ang mga utong na tayong-tayo. Agad siyang uminom ng softdrinks. Matagal pa ang downtime pero gusto na niyang magkulong.

Nakaupo si Alma sa silid ng ate niya. Pinagmamasdan ang malaking vibrator ng ate niya. Dalawang araw na mula nang mangyari ang group sex nilang magkakaibigan. Di niya alam kung ano ang mararamdaman. Nalilito ang dalagita. May boyfriend na siya pero tama nga ba ang nangyari? Alam niyang mali pero super enjoy siya. Tatlong lalaki agad ang nakatikim sa kanya. (Bakit ganun? Pinagsamantalahan ba nila ako? Parang hindi. Gusto ko naman eh. Pero tatlo sila. Tama ba yun?) Naalala niyang nag-isang round pa sila ni Lester bago siya umuwi. Hindi pa niya nasasabi sa ate niya. (Magagalit yun. Lagot ako kay Ate.)

“Lester kantutin mo na ako. Pls.” mga salitang nanggaling sa sarili niyang labi. (Di man lang muna ako nagpa-sixteen. Mas ok daw yun kahit paano.) Natigil ang pag-iisip ni Alma nang tumunog ang cellphone niya. Binigay ni Tess ang lumang phone kay Alma matapos tanggapin ang bigay ni Patrick.

/Gagabihin ako. Pakisabi na lang kay nanay./ txt ni Tess.

/Bakit? Miss na kita ate. Nag-iinit ako ngayon./

/Ano ka ba? Gusto ko na ngang mag-solo dito eh. Init na init na din ako. Sinabi mo pa iyan. Pakisabi mo na lang kay nanay./

Natuwa si Alma sa sagot ng ate niya. (Hehehe) /Sige ate. Uhhmmm… wait ako sa iyo….Ooohhh. Sarap ng vibrator mo ooohhh!/

/Tse! Lagot ka sa kin mamaya./

Namalengke si Aling Lea kaya nag-iisa sa bahay ngayon si Alma. Nag-init siya ng husto sa palitan nilang mag-ate at sa mga alaala niya. Mabilis siyang naghubad ng lahat ng saplot niya. Pinagapang niya ang palad niya sa hubad niyang katawan. Tayong-tayo ang mga utong niya sa mura niyang dibdib. Pinagapang niya ang kamay niya dito. Inikot-ikot ang palad niya sa ibabaw ng utong niya.

“Shit! Ooohhh! Ahhhh!” malakas na ungol ni Alma.

Naglalakad pauwi si Joey. Kababata ni Alma. Magkatabi lang sila ng bahay at kalinya ng eskinita nila ang silid ni Tess. Napatigil ang binatilyo nang may marinig na mga ungol. (Ano yun) Hindi nagtagal, nasundan ito. Lumingon siya sa paligid. Mga alas dos na ng hapon at kainitan. Walang tao sa paligid. Sinundan niya ang mga ungol.

Walang pakialam si Alma. Gusto niyang makaraos. Patuloy siya sa paglalamas ng mga suso niya gamit ang isang kamay habang nakapasok ang dalawang daliri niya sa puki niya. Taas-baba ang balakang ng dalagita. Sarap na sarap. “Oooohhh shit! Sarap Lester. Sige paaahhhh!”

(Si Alma yun ah. Ano nangyayari sa kanya?) Idinikit ni Joey ang tenga sa dingding ng bahay. Gawa sa kahoy ang bahay nila Tess. Nakasara ang bintana ni Tess. Alanganin na nakasara ito sa init ng panahon. Muling lumingon si Joey kung may tao sa paligid. Pinilit sumilip ni Joey sa bintana. May maliit na siwang dito. Nanlaki ang mata niya nang makita si Alma sa kama ni Tess. Hubo’t-hubad ito at parang nagpapaligaya sa sarili. (Shit! Si Alma nga! Ganun pala magjakol ang mga babae!) Makintab na sa pawis ang katawan ng dalagita. Inosente noon ang tingin ni Joey kay Alma. Wala siyang malisya dito. Pero ngayon, sintigas ng bakal ang titi niya. Kung madilim lang ay magjajakol siya. Habang tumatagal ang panonood niya, lalong sumasakit ang puson niya.

Si Tess naman ay hindi na mapakali. Init na init ang pakiramdam niya mula nung huling text ni Alma. Walang nagawa ang softdrinks na tinungga niya. Hinihintay niya ang downtime kung saan walang tao sa paligid. May isa siyang customer ngayon na nagbabasa pa ng diyaryo habang kumakain. (Shit! Shit! Ano ba?) Pinagkikiskisan na lang ni Tess ang mga hita niya habang nakaupo siya.

Tuloy lang si Alma sa pagpapaligaya sa sarili. Basambasa na ang puki nya. Ipinahid nia ang sariling katas sa utong niya para lalong masarapan. “Uuuhhmmmm Sige pa! Come on! Ooohh! Hayan na! Hayan na! Oooohhh!” ungol ni Alma nang labasan siya.

Halos sumabog na rin ang katas ni Joey. Basa na ang brief niya sa paunang-katas niya. Hindi pa rin siya natitinag sa kinatatayuan. Muli siyang lumingon-lingon. Ayos! Wala pa ring tao. Pinagsawaan ng mata niya ang kahubdan ng kababata. (Grabe Alma. Isama mo ako diyan.) Parang gusto niyag katukin. Parang nag-iisa lang si Alma pero baka mapahiya ang dalagita at tumigil. Sayang ang palabas.

Sa wakas! Umalis din ang customer ni Tess. (Di ko na kaya. Sa CR na lang nina Patrick. Bibilisan ko lang.) Agad nagsara ng stand si Tess. Wala namang masyadong tao sa paligid. 10 minutes lang. Tulad ng dati, kasambahay ang sumalubong kay Tess. (Nasan kaya si Patrick?) Gusto niyang magpa-isa sa boyfriend kung nagkataong nasa bahay ito. Di na bale. Agad nagkulong sa CR si Tess.

“Shit! Saraaap…” ungol ni Alma matapos labasan. Pero hindi pa tapos si Alma. Ilang beses ba siya nilabasan nung group session nila? Tatlo? Apat? Kaiba namang way para mawala ang virginity niya. Isa pa! Isa pang Joy! Tayong-tayo pa ang mga utong niya at mainit pa ang puki niya. Kinuha niya ang vibrator ni Tess at binuksan ito. Nagsimulang manginig ang kahabaan nito sa kamay niya.

Lalong nanlaki ang mga mata ni Joey nang makita ang hawak ni Alma. (Grabe pala libog mo Alma! Grabe ka! Ang sakit naman!) Gustong-gusto nang umuwi ni Joey at magbate. Pero kailangan din niyang mapanood ang susunod na kabanata. (Ito lang isipin ko, puwede pang mag-Mariang palad pagtuntong ko ng 30!) Sinimulang pagapangin ng dalagita sa katawan niya ang pekeng ari. Pinaikot-ikot niya ito sa mga susoniya at saka inilagay sa pagitan. Nakita ni Joe na bumubuka ang bibig ni Alma tanda ng pag-ungol nito. Tumigil si Alma sa pag-ungol nang malakas kanina. Inipit niya ng pekeng ari sa pagitan ng susoniya saka isinubo ang dulo. (Shit! titi ko sana yun!) Medyo malabo dahil US size ang vibrator. Isang ulos lang ni Joey ay butas ang dingding ng bahay.

Sinimulang ipahid ni Alma ang vibrator sa puki niya. “Shit! Uhhhmmm Elton! Ang laki ng sa iyooo.” sabi ni Alma. Naalala niya ang titi ni Elton na naglabas-masok sa kanya. “Sorry talaga atee. Masaraaap…” ungol ni Alma nang simulan niyang ipasok ang vibrator sa puki niya.

Pagkasara ni Tess ng pinto ng CR, agad-agaran siyang naghubad ng laat ng saplot niya. Init na init na siya. Kailangan niyang makaraos. Umupo siya sa bowl. Umihi sandali at saka itinaas ang mga paa sa pader ng CR. Sinimulan niyang lamasin ang boobs niya saka pinagapang ang isang kamay niya pababa sa puki niya. “Uuuhhhmmm saraaappp ooohhh!” mahinang ungol ni Tess. Pinisil-pisil niya ang dibdib niya habang hinahagod ang puki niya. Labas-masok ang gitnang daliri habang sinasagi ang kuntil niya. “Shit! Uuhhmmm…”

Pilit niyang inalala ang mga nakakalibog na bahagi ng buhay niya sa mga nakaraang linggo. Nakita niya sa harap niya ang mukha ni Frank habang dinidilaan ang nakabuyangyang na puki niya. Napakagat-labi si Tess sa sarap habang pinaikot-ikot niya ang daliri niya sa kanyang kuntil. Gaya ng pag-ikot ikot ng dila ni Frank. Naalala niyaa ng paghagod ng dila ng amo niya nung unang araw niya sa opisina nito. “Ssiiirrr oooohhh! uunngghh” Malapit na siyang labasan nang mag-ring ang cellphone niya.

“Ateee…. Saraap ooohhh! Sige paaahh! ” ungol ni Alma habang umaandar ang vibrator sa loob niya. Inilabas-masok din niya ang daliri niya sa bibig niya. “Elton…. Sarap ng titi mo ohhhh” Ini-imagine niya ang naranasang sex session at kapag naaalala niya, pumapasok sa isip niya ang ate niya. “Atee oohhh.. Sorryyyy…” Nakita niya ang cellphone niya. Nag-dial siya habang inilalabas-masok pa ang vibrator sa puki niya.

Naka-ilang ring ang cellphone bago kinuha ni Tess. Inis si Tess sa nangyari. Bitin na bitin siya.

“Hello?”

“Ateeehh Tulungan mo akooh.”

“Alma? Bakit?”

“Nagpaparaos lang ate. Ikaw kasi ang naiisip ko eh. Oohhh!”

“Ako din nagpaparaos.” sagot ni Tess. Muling nabuhay ang libog niya. Muli niang kinalikot ang kuntil niya. “Ano ginagawa mo ngayon?”

“Pinapasok ko yung vibrator sa puki ko. Ang saraap ate Ooh! Ikaw?”

“Nasa iyo pala iyan. Ako pinipisil ko boobs ko. Saka hinihimas pepe ko. Tulungan mo ko Alma. Kanina pa ko libog eh. Kasalanan mo ito. Uuhhhmmmm”

“Ganun ba? uuhhmmm Kiss ko pepe mo?”

“Pls Alma. ooohhh!”

“Kiss ko na. Ganito ba? Gusto mo kainin ko tanggal mo ate?”

“Ooh ganyan nga. Sige pa ooohh”

“Ako rin ate! Kainin mo puki ko uuhnngghhh!” ungol ni Alma. Nagkunwaring padila-dila si Tess. Nilagyan ng tunog ang pagdila at paghalik niya. Ganun din ang ginawa ni Alma.

“Ganyan ate! Sige paahhh Malapit na ako Oooohhh!”

“Alma. Ako rin. Malapit na! Yes! Yes! Ahhhhhhhhhhh!”

Sabay na nilabasan ang magkapatid. Tumalsik sa pinto ng CR ang naipong katas ni Tess. Napaliyad naman ng husto si Alma sa kama ng ate niya. Halos inalikabok na ang mata ni Joey sa panonood kay Alma. Hindi niya magawang kumurap. Biglang nakarinig si Joe ng mga apak ng bakya sa malapit. Agad siyang kumaripas ng takbo nang makita niya si Aling Lea. Di niya alam na pinagtitinginan siya ng mga nadaanan niya dahil sa tayong-tayong bukol sa shorts niya.

Burger Queen Chapter 17 – Tigang Part 2
Humihingal pa si Alma matapos siyang labasan. Nasa loob pa ng puki niya ang kalahati ng vibrator na umaandar pa. Hindi niya alam na nasa loob na ng bahay ang nanay niya.

Nagtataka naman si Aling Lea at walang tao sa bahay. Baka nasa kuwarto ni Tess si Alma. Nagulat siya sa nakita nang buksan niya ang pinto.

“Aaayyy Alma! Ano nangyari sa iyo?” sigaw ni Aling Lea.

Nabigla si Alma sa nangyari. Nakabuyangyang pa ang hubad niyang katawan sa harap ng nabiglang ina. May vibrator pa sa loob ng puki niya. “Nay?” mahinang sabi ni Alma.

Tahimik lang na nakatingin si Aling Lea sa anak. Matapos ay agad na umalis. Narinig ni Alma na ibinaba ng ina ang mga ipinamili sa mes saka nagtungo sa kuwarto at nagsara ng pinto.

Namutla si Alma. Ano na lang ang sasabihin niya sa ina niya. (Nay, nagdadalaga na kasi ako. Nay, normal lang po di ba? Nay, gusto ko kasing subukan kung ano pakiramdam…) Alam ni Alma ang sasabihin ng ina. “Ang bata mo pa para maglandi.”

Nagbihis si Alma ng bra at panty saka nagtungo sa kuwarto nilang mag-ina para magpaliwanag. Nadatnan niya ang ina na nakaupo sa tabi ng kama. Nakatalikod ito sa pinto at parang humuhikbi.

“Nay…”

Hindi sumagot si Aling Lea.

“Nay… Sori po. Di niyo po sana nakita yun. Kasi po… Gusto ko lang po kasing maranasan yung sex eh. Gusto ko lang pong malaman kung ano ang pakiramdam.”

“Ngayon alam mo na?” mahinang tanong ni Aling Lea. Walang tanda ng galit. Pero hindi alam yun ni Alma.

“O…Opo.”

“May nakagalaw na ba sa iyo? Bata ka?”

Nagsinungaling si Alma. “Wala pa po.”

“Totoo?”

Hindi makasagot si Alma. “Sori po talaga nay. Hindi na po mauulit.”

“Hindi ko na maiaalis sa iyo yun.” sabi ni Aling Lea. “Lalo pa’t alam mo na ang pakiramdam. Saan mo nakuha yung ginagamit mo?”

“Kay Ate po. Nakita ko lang po. Kaya ako naging curious.” sagot ni Alma. “Ba’t parang di kayo galit?”

“Galit ako anak. Galit ako sa ‘ting tatlo. Galit ako sa sarili ko. Di kita mapagsabihan dahil nalilito ako. Anak, alam ko ang tungkol sa inyo ng ate mo.”

Nabigla si Alma sa sinabi ng ina. Sana hanggang dun lang ang alam niya. “Kasalanan ko din yun ‘nay. Nung nakita ko po yung gamit ni ate… Parang di ko napigilan ang sarili ko.”

Tumingin sa mata ng anak si Aling Lea, saka ngumiti. “Ako rin anak. Ganun din pakiramdam ko. Nahuli ako ng ate mo. Kaya, di mo ako matatawag na santa pagdating diyan. Kaya ako nalilito. Kaya di ko kayo mapagsabihan dahil pare-pareho lang tayo.”

“Nung nakita kita sa kuwarto, nauna pa libog ko kaysa galit kaya nandito ako ngayon.”

“Talaga nay? Di kayo galit sa kin?”

“Magagawa ko. Nandiyan na ‘yan. Kung puwede, isali niyo ako ng ate mo…” sabi ni Aling Lea. Nagkatinginan silang mag-ina. Iba ang mensahe ng mga mata ni Aling Lea kay Alma. Nakuha ito ng dalagita. Inilapit ni Alma ang mukha sa ina. Hinimas-himas ni Aling Lea ang buhok ng bunso. Lalong nagkalapit ang mga mukha nila hanggang sa maglapat ang mga labi.

Muling nabuhay ang libog ni Alma. “Nay…”

“Huwag nanay… Lea lang.” sabi ni Lea.

Naglingkisan sila ng dila. Ayaw bitiwan ang isa’t-isa. Lalong ginanahan si Alma sa sinabi ng ina. Nabawasan ang pagka-ilang niya dahil parang ibang babae na ang katalik niya. May kasama na siya sa pagpawi ng nararamdamang init sa katawan. Nagsimulang gumapang ang mga kamay ni Alma. Inabot niya ang mga susong nanay niya na sinuso niya parang kailan lang. Isa-isang inalis ni Alma ang mga butones ng blouse ni Lea. Si Lea naman ay inalis ang pagkaka-hook ng bra ng anak. Tumambad kay Lea ang murang dibdib ng anak na may porma na. Tayong-tayo ang mga utong.

Hinalikan ni Lea ang isang suso ni Alma. “Oooohhh! Nay…” Napatigil si Alma sa paghuhubad sa ina. Napaliyad siya sa sarap. Napahawak si Alma sa ulo ni Lea. “Ooohhh sarap nay… Lea pala uuhhmmm.”

Natuwa si Lea at napapaligaya niya ang bunso. Pinaikot-ikot niya ang dila niya sa mga tayung-tayong utong ni Alma. Sinisip niya ang isa saka pinisil ang kabila. “Oooohhh shit! Ummpphhh” ungol ni Alma. Naghubad ng panty ang dalagita habang abala ang ina sa dibdib niya. Nakatawag pansin iyon kay Lea. Bumaba ang isang kamay nito at pinakiramdaman ang hiwa ni Alma. Napabuka ang hita ni Alma para bigyang laya ang ina.

Tumigil sandali si Lea. Pinagmasdan ang anak. Kusa nitong hinagod ang puki niya. Naghihintay sa susunod na gagawin ni Lea. Tuluyan nang naghubad si Lea. Nakita ni Alma ang malalaking susong nanay niya. Malaki pa sa ate niya. Malaki pa sa mga kaibigan niya. Di siya nakatiis. Muli siyang sumuso sa nanay niya.

“Ooohhh… Ganyan nga anak… Sige pa. Uhhmmm… Sa iyo talaga iyan…”

Sige lang sa pagsuso si Alma sa nanay niya habang hinihimas nito ang puki niya. (Shit! Sarap humimas ni nanay… oohhhh!) Napahiga ang mag-ina sa kama nila. Bumaba ang paghalik ni Alma sa katawan ni Lea. Gusto niyang matikman ang puki ng ina.

“Lea… Nay, Dito ako galing di ba?” tanong ni Alma.

“Oo anak. Gusto mo bang matikman?”

“Oo nay. Ambango mo.” sabi ni Lea sabay hinagod ng dila ang hiwa ng ina. Napaungol nang malakas si Lea. Pinaghiwalay ni Alma ang mga labi ni Lea bago muling hinagod ng dila. Napapagalaw na ang balakang ni Lea sa sarap.

“Ooohhh ganyan nga! Sige pa Alma Ooohhh! Ang landi mong bata ka! Oooohhh!”

Nakita ni Alma ang kuntil ng ina. Pinaikot-ikutan niya muna ng dila bago ito sinipsip. Halos mabaliw si Lea sa ginagawa ng bunso. (Bakit mas magaling pa yata ito kay Tess?!) Ipinasok ni Alma ang mga daliri niya habang kinakain ang kuntil ng nanay niya. Napasabunot si Lea sa buhok ni Alma. “Ooooohhhhh Ahhhhh! ahhh! hhaaahhh ahhhh!” ungol ni Lea. Di nagtagal, napaliyad bigla ito tanda nang nilabasan siya. Sinimsim ni Alma ang katas ng nanay niya.

“Alma, ikaw rin!” sabi ni Lea. Bumaligtad ng pwesto si Alma. Itinapat ang murang puki niya sa mukha ni Lea. (Ang bango ng puki ni Alma. Sariwa pa…) Agad na kinain ni Lea ang puki ng bunso.

“Aaaahhhh! Uummmmnn!” ungol ni Alma. “Ganyan nay… Sige paaahhh oooohhhh!”

Palitan ng ungol ang mag-ina habang nagkakainan ng kanilang mga ari. Pinag-hiwalay ng husto ni Lea ang mga labi ng puki ni Alma para mas makain niya ang kuntil ng anak. Sinipsip niya iyon at kinagat-kagat. Salit-salit ang sipsip at kagat na ginawa ni Lea. Napatigil si Alma sa pagkain sa puki ni Lea sa sarap.

“Nay…. Hayan na ako… Ooohhh ayan naaaaaahhh!” ungol ni Alma. Parang kinumbulsiyon ang dalagita sa ibabaw ng katawan ng nanay niya. Di nagtagal, pinagsikapan niyang sumunod ang nanay niya. Di nagtagal, nilabasan din ito.

Umayos sila nang puwesto at nagyakapan. Kakaiba ang pakiramdam ng dalawang pares ng susong magkadikit. Naglingkisan ang mga dila nila. Parang walang sawa.

“Ang galing mo anak. Parang ayoko nang malaman kung saan ka natuto. Alam mo na siguro kung paano mag-ingat.” sabi ni Lea.

“Opo ‘nay… saka wala namang mangyayari sa kin pag tayo ni Ate di ba?” sagot ni Alma. “Pag-uwi niya try nating tatlo. Sali ka na sa ‘min.”

Burger Queen Chapter 18 – Sine
Padila-dila pa ng labi si Tess. Sa wakas, nairaos din niya ang nararamdamang libog. Kahit pakiramdam niya ay di siya makakilos, mabilis siyang nagbihis para di mahalata ang ginawa niya sa CR. Hindi sana siya nahalata. Nginitian niya at pinasalamatan ang kasambahay saka siya nagbalik sa stand. Nang tiningnan niya ang relo niya, mas matagal pa pala iya sa inakala niya. Dali-dali siyang nagbukas ng stand at ilang sandali lang, sunud-sunod ang mga order. Oras na ng meryenda. (Patay ako nito. Baka malaking kita ang nawala–)

“Para ka namang balisa Tess.” sabi ni Ernie na biglang lumitaw sa harap ni Tess.

“Ernie. Naparito ka?” nabiglang sabi ni Tess.

“Bawal ba? Buy one take one nga diyan.”

“Di naman. Ang bawal eh yung magpalibre.”

“Iiskor pa naman sana ako ng C2. Di talaga puwede labs?”

“Ano ka ba? Naiilang ako pag tinatawag mo kong labs. Wala na tayo.”

Nagkamot ng ulo si Ernie. “Nahuli lang ako ng pulis saka nawala sandali wala na? Grabe ka miss. Eh kung wala na tayo, siguro naman friends pa rin.”

Hindi kumibo si Tess. Hindi na niya alam kung papaano pakikisamahan si Ernie. Kung puwede lang ayaw na niya itong makita.

“Parating na kumpare ko.” turo ni Ernie sa isang papalapit na binata. “Papahiyain mo ba naman ako?”

“Ernie, wala na akong pang-abono. Bibili ka ba nang maayos?” sabi ni Tess. Kinabahan siya nang magbago ang itsura ni Ernie. Saglit lang pero parang magwawala ito.

“Oo na. Bigyan mo ko ng buy one take one saka dalawang C2.”

Agad binigyan ni Tess si Ernie ng isang pares na burger na nakahanda na. Agad na umalis si Ernie nang makitang papalapit pa ang iba pang customer galing pabrika. Napabuntung-hininga si Tess. (Puwede kay akong palipat kay Frank?)

Kinagabihan, nagkita sila ni Patrick sa kalapit na waiting shed. Nagyakap, naghawak-kamay at naghintay ng masasakyan. Sa di-kalayuan, galit na nakatingin si Ernie sa kanila.

Sa Megamall, masayang naglalakad ang dalawa papuntang sinehan.

“Di mo ba ikukuwento sa kin nangyari sa iyo? Bakit ang tagal mong nawala?”

“Sorry Tess. Saka na lang pag ready na ako. Iba na lang pag-usapan natin.”

Nayamot si Tess. “Sayang pa naman load ko kaka-text sa iyo. Di ka sumasagot eh. Ok lang naman ako kung gusto mong malaman.”

“Hehehe. Buti naman. Kaya nga tayo may date para makabawi ako eh. Ano panonoorin natin?”

“Monsters vs Aliens na lang.”

Napakamot sa batok ang binata. “Sure ka?”

“Sige na. Kala ko gusto mong bumawi?”

“Ok.”

Sa balcony sila pumuwesto kung saan halos walang tao. Wala nang gaanong nanonood dahil uwian na ng mga bata ang mga kasama nila ay mga magnobo rin. Sinamantala ng dalawa ang kadiliman, ilang minuto pa bago ipalabas ang pelikula.

Eskrimahan sila ng dila habang magkayakap. Lumipat si Tess sa puwesto ni Patrick at umupo sa hita ng binata saka pinagpatuloy ang halikan. Walang pakialam ang dalawa sa ibang nasa paligid. Pinagapang ni Patrick ang kamay niya sa ibabaw ng blouse ng dalaga at sinapo ang malulusog na dibdib ni Tess. Sinimulang halikan ni Patrick tenga at pababang humalik hanggang sa dibdib ni Tess.

“Uuuhhhmmmnn na-miss kita Pat.”

“Ikaw din.” sagot ng binata saka ipinasok ang kamay niya sa loob ng blouse ni Tess. Napakagat-labi ang dalaga nang pisil-pisilin ni Patrick ang mga matigas na niyang utong. Itinaas ni Tess ang blouse niya para bigyang laya si Patrick. Napaliyad sa sarap si Tess nang magpaikot-ikot ang dila ng binata sa utong niya. Pakiramdam ni Tess na basambasa na siya sa ibaba.

Nakalabas na ang mga boobs ni Tess nang ipalabas na ang mga paunang trailer ng pelikula. Aninag sa kaunting liwanag ang dibdib niya sa mga nais tumingala sa balcony. Hindi na ito inintindi ni Tess. Tanghali pa siya init na init sa nobyo. Gumapang ang isang kamay ni Patrick pababa sa pantalon ni Tess. Naka-jeans si Tess dahil di niya inakalang magkikita sila ni Patrick. Si Tess na ang nagmadaling nagtanggal ng butones ng jeans niya.

Naipasok rin ni Patrick ang kamay niya sa puson ni Tess hanggang sa loob ng panty ng dalaga. Tuwang-tuwa si Patrick nang halos mabasa ang kamay niya. Muli niyang inabala ang sarili sa isang susoni Tess habang pinagalaw niya ang daliri sa kuntil ni Tess. Humihingal sa sarap si Tess. Hirap makapag-ingay ang dalaga pero sarap na sarap na siya. Gusto niyang maghubad at magpakantot na kay Patrick kahit nasa sinehan sila. Napatingin sa paligid si Tess. Medyo marami nang tao sa ibaba. Isa lang ang tumingala ay huli sila. Lalong nalibugan si Tess. Gumiling-giling ang balakang ni Tess. Sinusundan ang daliri ni Patrick. Ilang sandali pa, nanginig ang katawan ni Tess.

Agad lumuhod si Tess sa harap ng nobyo. Nakalilis pa rin ang blouse at pantalon. Lumingon muna siya kung may kasama sila sa row nila. Nagulat siya nang may makita siyang isa ring babaing nakaluhod sa nobyo niya. Lalong ginanahan si Tess. Inilabas niya ang titi ni Patrick at dinila-dilaan ang kahabaan nito. Napahawak si Patrick sa ulo ng nobya. “Shit Tess! Sarap mo. Di ako nagkamali sa iyo.”

“Sarap ng titi mo Pat. Kanina ko pa gusto ito. Uhhmmnn.” sabi ni Tess sabay subo. Taas-baba ang ulo ni Tess. Pinagbuti ang paggamit niya ng dila niya para mapaligaya nang husto si Patrick. Sinisipsip niya ang ulo ng titi ng nobyo sa bawat pagtaas ng ulo niya. Gustong mapasigaw ni Patrick sa sarap pero baka mahuli sila. Ilang sandali pa, nilabasan ang binata sa bibig ni Tess.

Sinipsip pa nang mabuti ni Tess ang titi ni Patrick hanggang sa malinis ito. Matigas pa rin ang titi ni Patrick. Napalingon si Tess sa babae kanina. Sige pa rin ang dalawa. Nakita niyang iniipit nito ang titi ng nobyo sa pagitan ng dibdib niya. Naisipang gayahin iyon ni Tess. Inipit din ni Tess ang titi ni Patrick sa dibdib niya. Nag-taas itinaas-baba ni Tess ang dibdib niya. Nang mapansin ni Tess na abot pa ng bibig niya ang ulo ng kahabaan ni Patrick, dinila-dilaan niya ito.

Lalong tumigas ang titi ni Patrick sa nakita niyang ginagawa ng nobya. Lumingon si Patrick. Pinaikot ang mata sa buong sinehan. Walang guwardiya. Hindi. Nasa harapan sa may ibaba. Mukhang natutulog. Pinatigil niya si Tess at iginiya pababa sa sahig. Nakuha ng dalaga ang gusto ng nobyo. Dumapa siya sa sahig at itinaas ang puwitan niya. Itinapat ni Patrick ang titi niya sa naglalawang puki ni Tess.

“Uuummmpphhh” impit na ungol ng dalaga nang maramdaman niyang ikinikiskis ng nobyo ang titi nito sa puki niya. (Shit. Sarap. Bilisan mo na Pat. Baka mahuli tayo.)

Tuluyang ipinasok ni Patrick kay Tess ang titi niya. Mabilis siyang umulos na halos ikabaliw ni Tess. Kagat-kagat ng dalaga ang blouse niya para di siya makapag-ingay. “Hmmm! Hmmmpphhh! Hmmpphhh!” ungol ni Tess. (Shit! Sarap pala nang ganito! Sige pa! Sige pa!)

Ganadong-ganado din si Patrick. Lalo siyang ginanahan nang maramdaman niyang iniipit ni Tess ang titi niya. Kailangan pati niyang bilisan at anumang sandali ay mahuhuli sila. (Hayan na… Malapit na…) Naramdaman ni Patrick na nilabasan si Tess. Medyo lumuwag ang pagkakaipit sa kanya ni Tess at lalong dumulas ang puki nito. (Malapit na rin ako. Konti na lang.)

Sensitibong sensitibo pa ang puki ni Tess. Ilang sandali na lang ay lalabasan uli siya. (Shit! Shit! Patrick! Ayan na uliiii!) Muling nilabasan si Tess pero naramdaman din niyang may pumuslit na mainit na katas ng binata sa loob niya. Napadapa siya sa sahig at napadapa rin sa likod niya si Patrick sa pagod. Saktong may tumamang ilaw ng flashlight sa ulunan ng mga upuan nila. (Shit! Muntik na!)

Agad na nag-ayos ang dalawa. Madalian silang lumabas ng sinehan bago sila mahuli ng guard na papaakyat sa kinaroroonan nila. Tawanan sila nang makalabas ng sinehan. Kakaiba ang tingin sa kanila ng tagakuha ng ticket. (Kapapasok lang ng dalawang yun ah.)

Gabing-gabi na nang makauwi si Tess. Itinabi niya ang mga pasalubong na hamburger sa mesa. Alam niyang tulog na ang ina at kapatid. Sinilip niya muna ang mga ito sa kuwarto nila. Nagulat siya sa nakita. Tulog nga sila pero nakahubad ang mga ito at magkayakap. (Hindi kaya? May nangyari na rin kaya sa kanilang dalawa? Si nanay talaga.) Napangiti na lang si Tess at nagtungo na rin sa sariling kuwarto para magpahinga at matulog. Kuntento ang katawan niya ngayong araw.

Burger Queen Chapter 19 – Joey

Hindi makatulog si Joey. Hindi niya maialis sa isipan niya ang hitsura ni Alma. Naka-puno yata siya ng isang baso sa dami ng katas na nailabas niya sa kababate sa loob ng kuwarto niya. Nilampasan niya lahat ng bumati sa kanya pauwi at pagpasok ng bahay. Dumiretso siya sa kuwarto at maghapong nagbate. Paulit-ulit ang tanong niya sa sarili sa tuwing nagpapahinga siya. (Bakit ganun? Grabe naman si Alma. Kailan pa kaya nawala pagka-virgin niya? Sino boyfriend niya? Suwerte naman. Kailan kaya ang chance ko? Kailangan ko siyang matikman pero paano?) Di nagtagal, nakatulog siya sa pagod.

Kinabukasan, nakasalubong niya si Alma pauwi ng bahay. Pupunta sana si Joey sa internet shop para mag-browse ng porno. Nagkabatian sila pero iba na ang tingin niya kay Alma. Wala nang saplot si Alma sa tuwing nakikita siya ni Joey.

“Uy Joey, saan punta mo?” tanong ni Alma.

“Sa internet shop lang,” sagot ni Joey.

“Ganun? Samahan mo na lang ako sa bahay. Kuwentuhan lang tayo. Wala akong kasama eh.” sabi ni Alma.

Natuwa si Joey sa mungkahi ni Alma. Silang dalawa lang? Sana may mangyari. Sana may mangyari.

Pagpasok nila ng bahay, isinara agad ni Alma ang pintuan saka ni-lock. Itinulak sia ni Alma sa dingding at siniil ng halik.

Masarap pala ang humalik. Masarap ang pakiramdam ng magkadikit na dila. Masarap pala ang laway ng iba. At habang hinahalikan sia ni Alma, abala ang kamay nito sa pagkalas sa butones ng short niya.

“Hmmpphh. Alma, grabe ka. Baka mahuli tayo ng nanay mo.”

Hindi sumagot ang dalagita. Nang matanggal ang sagabal na short, lumuhod ito sa harapan niya.

Agad isinubo ni Alma ang naghuhumindig na pagkalalaki ni Joey. Parang sabik na sabik ang dalagita sa bilis ng pagtaas baba ng ulo nito. ‘Shit Alma. Ang saraaap.’ sabi ni Joey na noon lang nakaranas mahawakan ng iba ang titi niya. Paminsan-minsang niluluwa ni Alma ang titi ni Joey para dilaan ang buong kahabaan nito na lalong nagpapatigas dito. Enjoy na enjoy ang binatilyo sa kakaibang nararamdaman.

Walang imik si Alma habang tsinustupa at dinidilaan ang titi ng kababata. Ok lang naman kay Joey. Sa tindi ng nararamdamang sarap, napapakadyot na rin si Joey sa bibig ni Alma. ‘Shit Alma. Sige paaah. Malapit na ako!’ Napakapit si Joey sa ulo ng dalagita para makakadyot nang husto nang biglang umungol si Alma. ‘Grrrrrrrrrr!’

‘Aray! Shit!’ sigaw ni Joey. Bigla siyang nagising at tumambad sa kanya ang aso niyang si Bimbo. Nagalit ito dahil sa higpit ng pagkakahawak ni Joey sa ulo nito. Nananaginip pala ang binatilyo habang dinidila-dilaan ng aso ang nakalabas na titi niya. Nagulat ang aso at agad nagtago sa ilalim ng kama habang dumadaing sa sakit si Joey.

Ilang malakas na mura ang namutawi sa bibig ni Joey hanggang sa pagsabihan siya ng tatay niya sa baba. Agad nagsuot ng short si Joey bago siya sitahin ng mga magulang niya. At sakto ngang bumukas ang pintong akala niya ay naka-lock.

‘Ano ba nangyari sa iyo ha? Mura ka nang mura diyan? Saka bakit ka nagkukulong dito?’

‘Wala. ‘Tay. Nahulog kasi ako sa kama eh. Tumama yung ano ko!’ sabi niya habang iniinda ang sakit.

Parang hindi naniniwala ang tatay ni Joey sa sinabi ng binatilyo. Tiningnan siya nito nang kakaiba sandali bago umalis. Muling binuksan nito ang pinto. ‘Bumaba ka na at patungan mo ng yelo iyan. Baka mabaog ka eh paano na kami ng nanay mo.’

Nakahinga nang malalim si Joey at unti-unti nang nababawasan ang sakit. Tiningnan niya ang namumulang ari. (Buti na lang hindi bumaon yung mga ngipin. Shit kang aso ka! Kasalanan mo ‘to Alma. Tama. Mag-iipon nga ako para maisama kita sa sine. Doon ka yari. Hehehe. Arayyyyy!)

Sinunod ni Joey ang payo ng ama bago muling nagkulong sa kuwarto. Iniisip niya kung paano isasagawa ang plano niya. Pero may sumingit na ideya sa isip niya. (Ano naman kaya ang ginagawa ni Alma sa gabi? Lagi kaya niyang ginagawa yung ganun? Ngayon kaya?)

Ilang sandali pa, matapos kumain, lumabas si Joey ng bahay at nagmanman sa kalye kung may tao sa paligid ng bahay nina Alma. Nang makitang walang tao, sumilip siya sa kuwarto ni Tess kung saan nakita niya si Alma. Bandang alas-diyes na ng gabi. Wala si Alma sa silid. Aalis na sana si Joey nang saktong dumating si Tess. Si Alma sana ang gusto niyang makita pero di na bale. Makita lang niyang magbihis ang ate ni Alma ay ok na. Uuwi na lang siya at babalik uli.

Kitang kita ni Joey si Tess habang nagbibihis ito. Unang hinubad ni Tess ang suot na pantalon. Nanigas agad ang etits ni Joey nang makita ang ibabang bahagi ng katawan ni Tess na natatakpan lang ng panty. Muling sumakit ang etits niya mula sa kagat ni Bimbo pero tiniis niya ito. Sunod na hinubad ni Tess ang blouse niya. Lalong tinigasan si Joey nang makita ang mga bundok ni Tess na natatakpan na lang ng bra. (Mas maganda siyempre ang katawan ni Tess kesa sa murang katawan ni Alma. Jackpot!) Nag-alis ng bra si Tess. Nakatalikid siya kay Joey kaya di niya kita ang mga dibdib ng dalaga. Magsusuot na sana ng bra si Tess nang may kumatok sa pinto.

‘Anak, kumain ka na ba?’ tanong ni Aling Lea.

‘Di pa nay. Pero parang busog pa ako eh. Kukuha na lang ako. Si Alma?’

‘Nandoon sa kuwarto. Nag-aaral.’ sagot ni Aling Lea. ‘Sige. Kumain ka na lang pag nagutom ka na. Pasensiya na sardinas lang ang ulam natin.’

‘Ok lang nay.’ sabi ni Tess. Sandaling humalik si Tess sa labi ng ina bago ito umalis.

Nakita ni Joey ang magagandang bundok ni Tess habang kausap si Aling Lea. Grabe talaga! Nagtaka si Joey kung bakit sa labi ng nanay humalik si Tess. (Ganun ba talaga? Di ba beso beso lang?) Matapos mag-palit ng pambahay si Tess, humiga ito sandali sa kama at nag-text sa cellphone. Hindi na nagsuot ng pang-ibaba ang dalaga.

(Ok. So kita ko na boobs at legs ni ate Tess. Makauwi na kaya?) Tumalikod na si Joey nang marinig niya ang boses ni Alma. Muli siyang sumilip sa bintana.

‘Hi Ate.’ sabi ni Alma sabay kiss sa labi ng kapatid. ‘Sarap nung iniwan mo kagabi.’ sabi ni Alma.

‘Buti nagustuhan mo. Di masyadong masarap yun pag malamig na.’

‘Ininit muna ni nanay sa kawali. Yun na nga lang almusal namin eh. Ate, baka puwedeng pumasok din ako sa trabaho mo.’

‘Baka di ka tanggapin dun. Masyado ka pang bata. Suwerte nga lang ako at nakalusot.’

‘Ganun ba.?’

‘Saka tuloy mo na lang pag-aaral mo. Dalawang taon na lang naman. Eh di pagka-graduate mo ng high school ipapasok kita dun kung gusto mo. Kung doon pa ako nagtatrabaho.’

‘Talaga lang ha? Bait mo talaga.’ sabi ni Alma sabay halik sa labi ni Tess.

Nagulat si Joey nang magtagal ang pagkakahalik ni Alma sa ate niya. Nang lalong magtagal, nanlambot ang mga tuhod ni Joey nang maisip niyang naglalaplapan na pala ang magkapatid. (NO WAY!)

‘Uhhmmm ate. Sarap mo talaga.’ sabi ni Alma.

‘Shhhh… tulog na ba si nanay?’

‘Nandoon sa kuwarto. Patulog na yun.’ sabi ni Alma. Tumayo ito at pinatay ang ilaw.

‘Ikaw talaga.’ sabi ni Tess.

(Shit! Shit! Shit! Malas naman. Pinatay pa yung ilaw.) bulalas ni Joey sa isip niya. (May relasyon pala yung mag-ate. Jackpot na sana!) Sobrang tigas na ng titi ni Joey.Nakalimutan na niya ang sakit ng kagat ng aso. May malamig na siyang nararamdaman sa brief niya. Nilabasan na siya ng precum sa sobrang init ng mga nakita niya. Sobrang init, hindi na niya pansin na basa na siya ng pawis kahit malamig ang gabi.

Muli siyang sumilip sa butas. Pinilit niyang aninagin ang mga nangyayari sa kuwarto ni Tess. Hindi nagtagal, nasanay na ang mata niya sa kaunting liwanag na pumapasok sa kuwarto ni Tess. Naaninag na niya ang magkahinang na katawan ng mag-ate. Mariing siniil ng halik ni Alma ang kapatid. Sabik si Alma sa sex sa ibang tao gaya ng iba na namulat nang maaga sa sex. Magkapatong ang katawan ng magkapatid at si Alma ang nasa itaas. Mahigpit na magkayapak ang magkapatid habang naghahalikan. Sobrang tigas na ang titi ni Joey. Hindi niya namalayan na hawak na niya ito sa loob ng suot niyang brief, sa gitna ng eskinita. Hindi na siya makalingon para tingnan kung may ibang tao sa sobrang init ng eksena.

Tuloy lang ang sex ng magkapatid. Bumaba ng halik si Alma at sinimulang susuhin ang mga undok ng kanyang ate.

‘Ang lalaki ng mga ito ate. Sa kin din kaya?’ tanong ni Alma saka muling sumuso sa ate.

‘Hintay ka lang. Lalaki rin iyang mga iyan. Baka mas malaki pa. Oooohhhh! Ganyan!’ sabi ni Tess.

Matagal ding naglagi si Alma sa mga susong kapatid saka nagtuloy ang halik pababa. Dinila-dilaan niya ang tiyan ng ate niya bago siya umabot sa puson nito. Agad na bumuka ang mga hita ni Tess nang umabot si Alma sa puson niya. Napangiti si Alma. Sabik na sabik din ang ate niya. Siya pati ang nagdadala sa session nila. Siya ang may kontrol. Basambasa na rin siya. Nangangailangan ng atensiyon. Pumihit siya ng puwesto at itinapat kay Tess ang puki niyang basa na. Agad namang dinilaan ni Tess ang kahabaan ng hiwa ni Alma.

‘Ooohhh Ate. Uhhhmmm sarap.’ ungol ni Alma. Saka na rin niyang pinaghiwalay ang hiwa ng ate niya saka dinilaan ang loob ng puki nito.

Basambasa na ng pawis si Joey sa nasasaksihan. Grabe. Dala niya ang imaheng iyon hanggang sa panaginip. Baka hindi mabura ang pangitaing yun habang buhay siya. Dalawang magkapatid na babae. Baligtaran sila. Kakilala pa niya pareho. Napapabate na siya kahit sa gitna ng eskinita. Ma makahuli man sa kanya, siguradong kakilala niya. Wala na siyang pakialam sa paligid. Sandali lang ay nilabasan na siya sa sobrang init ng eksena. Basa na ang loob ng brief niya pero matigas pa rin ang titi niya.

Sa di-kalayuan, naririnig ni Joey ang nanay niyang tumatawag sa pangalan niya.

(Aaaarrrgghhhh Shit shit shit!) sigaw ni Joey sa isipan niya. (Ano ba iyan! Bakit ngayon pa!)

Papalapit nang papalapit ang boses. Napilitan si Joey na umuwi at iwan ang napakainit na eksena.

Burger Queen Chapter 20 – Parental Guidance
‘Oooohhhhh! Sige pa Alma! Malapit na akooohh!’ malakas na ungol ni Tess. Hindi na niya itinatago ang nararamdaman dahil alam na ng ina niya ang ginagawa nilang magkapatid. Hindi rin alintana ni Alma ang paglakas ng ungol ng ate niya. Ang alam ni Alma, walang kamalay-malay ang ina nila sa ginagawa nilang magkapatid. Pero maging siya ay lumalakas na rin ang pag-ungol.

‘Haahhhh haaah ahhhhh! Malapit na rin ako ate. Sabay tayo ahhh!’ ungol ni Alma. Ilang minuto na rin silang nagkakainan ng puki. Kapwa malapit na sa rurok ng sarap.

‘Hayan na ako Alma! Hayan naaahhh! Oooooohhh!’ ungol ni Tess nang labasan siya.

‘Ako din ateeeehhh! Uuunnnnggghhh!’ Nanginig din sa sarap si Alma. Natalsikan ng katas si Tess sa mukha samantalang basambasa ang puwitan niya sa dami ng katas na lumabas sa kanya. Nilaplap ni Alma ang katas ng kapatid. Ganun din ang ginawa ni Tess. Bumangon si Alma at naghalungkat sa drawer ni Tess. Wala doon ang vibrator.

‘Ate? nasan na yung ano?’

‘Wala dun? Baka nakay nanay.’

‘Di na lang bale.’ sabi ni Alma. Muli niyang hinalikan ang ate niya at nalasahan niya ang magkahalo nilang katas. Si Tess naman ang bumaba ng halik at sinuso ang murang dibdib ng kapatid.

‘Uuuhhmmm ate.’

Bumaba ang isang kamay ni Tess at kinalikot ang basa pang puki ni Alma. Ipinasok niya ang isa niyang daliri sa loob.

‘Ooooohhhhh shit! saraaap!’ anas ni Alma.

‘Kahit wala yung vibrator, ako bahala sa iyo.’ sabi ni Tess. Ipinasok ni Tess ang gitnang daliri niya sa loob ni Alma. Napaliyad ang dalagita sa sarap. Nagtaka si Tess nang wala siyang naramdamang harang doon. Napatigil sandali si Tess. Inalis niya ang daliri sa puki ng kapatid at umupo sa gilid ng kama.

‘Ate bakit?’

‘May nangyari na sa iyo?’

‘Meron na ate. ‘ mangiyak ngiyak na sinabi ni Alma. ‘Pero di ko sinasadya. Di ko rin hinanap.’

‘Ni-rape ka?’

‘Di ate. Basta nangyari na lang. Nadala lang ako ate.’

Naalala ni Tess ang nangyari sa kanya kay Frank. Nadala rin siya. (Sino ba naman ako para magmalaki kay Alma) Nagtakip ng mukha si Tess. ‘Kasalanan ko ito. Di mangyayari sa iyo iyan kundi dahil kin.’

‘Huwag kang ganyan ate. Wala kang kinalaman sa nangyari. Sorry na rin. Di ko naman sinasadya.’ sabi ni Alma. Hinarap niya ang mukha ng ate niya sa kanya. ‘Saka kaya ko naman ang sarili ko. Alam ko naman ang dapat gawin para di mabuntis. Enjoy na lang tayo.’ sabi ni Alma. Hinalikan ni Alma sa labi ang kapatid. ‘I love you ate.’ Dinilaan niya ang mga luha ng ate niya. Muli silang naghalikan at nagyakapan. Ipinagpatuloy nila ang ginagawa.

Muling ipinasok ni Tess ang mga daliri niya sa puki ni Alma. ‘Di ko na kailangang mag-alala. Masarap ba?’

‘Oooohhh yess ate. Masaraaap.’ ungol ni Alma. Gumanti ang dalagita. Ipinasok rin niya ang mga daliri sa basang puki ng ate niya.

‘Uuuhhhmmm ganyan Alma. Sabay tayo ulit. Ahhhh ahh ahhh!’ ungol ni Tess. Dinig na ang magkapatid sa kuwarto.

Sa labas ng pintuan ng silid, abala si Lea sa pag-himas ng dibdib at ng puki niya sa ilalim ng manipis na pantulog habang pinapanood ang mga anak niya sa maliit na siwang sa pinto. Impit ang mga ungol niya habang pinapaligaya ang sarili niya. Nakabaon sa puki niya ang vibrator na hinahanap ng magkapatid.

‘Ate, malapit na ako. Hayan naaaa aaaahhhh!’ sabi ni Alma.

‘Ako riiiiin Ooooohhhh!’ sigaw ni Tess.

‘Oooooohhhh’ sabi ng ikatlong ungol.

Napatigil ang magkapatid. Nagkatinginan at kapwa ngumisi. Naghalikan sila sandali bago lumabas si Alma ng kuwarto.

Nanginginig pa sa sarap si Lea nang biglang tumambad sa kanya ang hubo’t hubad na anak. Nakangisi ito sa kanya at hinawakan ang mga kamay niya saka siya dinala sa loob ng kuwarto kung saan naghihintay ang panganay niya.

Wala nang salitang namagitan sa kanila. Hinalikan ni Tess ang ina sa labi. Si Alma naman ay humalik sa suso ng ina.

‘Oooohhhh saraaap. Sige paaaahhh. Ang salbahe niyo oooohhh’ sabi ni Lea.

Natuwa ang magkapatid sa narinig. Nakisuso na rin si Tess sa dibdib ng ina. Magkabilang susosila. Bumaba ang kamay ni Tess sa puki ni Lea. Kinuha ang vibrator at pinasok ang dalawang daliri niya. Labas masok ang mga ito habang patuloy siyang sumususo sa dibdib ng ina.

Sarap na sarap si Lea sa nararamdaman. Kakaiba ang sensasyon pag sabay sabay nabibigyan ng atensiyon ang mga sensitibong bahagi ng kanyang katawan. ‘Mga anak! Malapit na ako. Aaahhhhhhh!’ ungol ni Lea nang labasan siya. Nanginig ang buong katawan niya sa sarap. Agad bumaba ang ulo ni Alma at dinilaan ang mga katas ng ina. Ipinaubaya na ni Tess ang puki ni Lea kay Alma. Kinain ni Alma ang puki ni Lea. Napakapit nang husto si Lea sa ulo ng anak. Si Tess Itinapat naman ni Tess ang puki niya sa mika ng ina. Agad namang sumunod si Lea sa gusto ng panganay.

‘Ooooohhhh. Sarap Lea. Ganyaaannn ooohhh. Alma, Alma, itapat mo sa kin yung sa iyo.’ sabi ni Tess.

Sumunod agad si Alma at itinapat kay Tess ang puwitan niya. Agad pinaghiwalay ni Tess ang hiwa ng kapatid at kinain ang puki nito. Sabay-sabay na sila ngayong nagkakainan. Kapwa gumagalaw ang mga balakang at ipinagdidiinan ang mga sarili. Mga impit na ungol lang ang maririnig sa mga abalang bibig. Dinila-dilaan ni Tess ang butas ng puwit ni Alma. Napatigil sandali ang dalagita sa pagkain sa ina.

‘Oooohhh ate. Sarap niyan! Shit sige pa.’ Sabi ni Alma. Sinibasib naman ni Alma ang kuntil ni Lea saka nagpasok ng tatlong daliri sa puki nito.

‘Ganyan bunso! Sige pa anak! Oooohhh! Lalabasan na naman akooohhh’ ungol ni Lea. Agad nilabasan si Lea at Alma. Si Tess na lang. Nagpalit sila ng puwesto at si Tess naman ang pinagtulungan nila.

Kinuha ni Lea ang vibrator at ipinasok sa puki ni Tess. Sinipsip ni Lea ang kuntil ni Tess habang labas-masok ang vibrator sa loob. Pinagtuunan naman ni Alma ng pansin ang mga bundok ng ate niya. ‘Shit! Oooooohhh! Sarap nay! Oooohhh!’

‘Masarap ba anak? Ha? Gusto mo pa?’

‘Opo nay! oooohhhh! Sige pa Lea! Sige paaahhh!’

‘Tagal mo namang labasan ate!’ sabi ni Alma.

‘Tulungan mo ako dito sa ate mo Alma.’ sabi ni Lea. Sumunod si Alma at salitan nilang dinila-dilaan ang nakausli nang kuntil ni Tess.

‘Oooohhhhh. Nayyyy! Almaaahh. Hayan na akoooohhhh Uuunngghhhhh!’ ungol ni Tess nang labasan siya. Tumalsik ang katas ni Tess sa mukha ng ina at kapatid. Naghalikan ang mag-ina para linisin ang katas ni Tess sa mga mukha nila.

Nagpahinga muna ang mag-iina dahil sa pagod. Napaidlip si Alma.

‘Tess, may mapapasukan ba sa inyo?’ tanong ni Lea.

‘Di ako sure Nay. Itatanong ko po bukas.’

‘Sige anak. Gusto na kitang tulungan. Magaling na ako at puwede na uli akong magtrabaho. Pag maayos na lahat bumalik ka na sa pag-aaral.’

‘Magaling ka na nga ‘nay.’ sabi ni Tess. ‘Kulang ka lang yata sa ganun.’ dagdag nito sabay ngiti.

‘Siguro nga. Hanggang kailan kaya tayo ganito?’

‘Hangga’t gusto niyo. Mahal ko kayo.’

‘Huwag naman pag kulubot na. Hehe’ sabi ni Lea. Muli niyang hinalikan sa labi si Tess. Humalik pababa si Lea kay Tess. Siya naman ang sumuso sa dede ng anak. ‘Uuuhhmmmm sarap Nay.’ sabi ni Tess.

Pinagpatuloy ni Lea ang ginagawa. Pinasok niya ang dalawang daliri sa puki ni Tess. Napasinghap ang dalaga dahil sensitibo pa siya. ‘Gusto mo pa Tess?’

‘Siyempre Nay. Oooohhhh!’ sagot ni Tess.

‘Ako rin gusto ko pa. Sabay tayo anak.’ sabi ni Lea. Umiba ng puwesto si Lea. Itinapat ang puki niya sa puki ni Tess. Nakuha ni Tess ang gusto ng ina. Umindayog si Lea nang magtapat ang mga puki nila. Kakaibang sensasyon ang naramdaman ni Tess. (Ganito na kaya siya nung bata pa siya? Ang sarap! Oooohhhh!) ‘Sarap Nay! Sige pa! Oooohh Oohh!’ ungol ni Tess.

‘Sarap ba? Ooohhh! Ganyan nga anak! Ikiskis mo pa Ooohhh!’ Kinuha ni Lea ang vibrator at itinapat sa pagitan ng mga puki nila.

‘Ahhhh uuunnggghhhh Nay! Malapit na ako oooohh!’

‘Ako rin anak! Hayan naaaaahhh!’

Napayakap sa isa’t isa ang mag-ina. Pawis na pawis at nanginginig pa. Naalimpungatan si Alma.

‘Ang daya niyo. Isa pa!’

At umulit uli sila hanggang madaling araw.

Burger Queen Chapter 21 – Second Chance ni Ernie

Dumaan muna si Tess sa opisina bago siya nag-duty. Hinanap niya agad si Frank.

Abala ang receptionist at sinabing ayaw paistorbo ng amo.

‘Sige na. Importante lang. Pakisabi na lang si Tess. Pag ayaw pa rin duty na ko. Pls.’

Hindi na tumingala ang receptionist pero inangat nito ang extension. ‘Boss. Pasensiya na. Kausapin daw kayo ng crew. Tess daw.’

‘Ganun ba? Sige. Patuluyin mo agad.’ sabi ni Frank.

‘Lakas mo kay boss. Sige na.’ sabi ng receptionist.

‘Thank you ha.’

‘Tess! Ano maipaglilingkod ko sa iyo? Dali iha. Upo ka.’ sabi ni Frank. Iniisip niyang ipatawag si Tess kinabukasan pero ok na rin ito.

‘Sir, may hihilingin lang po ako. Di po pera.’

‘Ok lang kahit pera. Pero mabuti na rin. Hehe. Ano yun?’

‘Kasi po, naghahanap ng trabaho yung nanay ko.’

‘Yung nanay mong may sakit? Ok na ba siya?’

‘Ok na po. Salamat dun sa mga perang bigay niyo. Saka matagal na rin siyang nakakapahinga.’

‘Buti naman. Pero di ako sure kung may maibibigay ako sa kanya. Titingnan ko pa kung may bakante.’

‘Ganun ho ba? Baka puwede niyo po akong masabihan kung meron.’

‘Of course. May picture ka ba ng nanay mo?’

‘Teka ho.’ Tiningnan ti Tess ang wallet niya. Tamang-tama at may litrato silang mag-iina. Inabot niya ito kay Frank.

(Aba. May pinagmanahan pala. Maganda pa siya. Ala- Anna Marie Guttierez ng Scorpio Nights. Bakit hindi. Kahit wala hahanapan ko na lang. Maganda rin ang kapatid nito ah. Batang-bata. Di puwede. Kaedad ng panganay kong babae.) Nagkunwaring naghanap ng puwesto si Frank sa computer saka sinoli kay Tess ang picture.

‘Grabe. May pinagmanahan ka pala. Sige. Papuntahin mo nanay mo. Kailangan ko ng sekretarya. Teka muna. Ano ba trabaho niya noon?’ tanong ni Frank.

‘Ah eh accounting clerk po siya dati. Kaso nagsara po yung kompanya.’

‘Good. Papuntahin mo siya bukas.’

‘Salamat po Sir.’ sabi ni Tess. Lumapit si Tess kay Frank at hinalikan ito sa labi.

Gumanti agad si Frank. Sinabunutan niya ang dalaga. Niliyad ang ulo at saka muling hinalikan sa labi. Nagustuhan ni Tess ang marahas na reaksiyon ng amo. Kakaiba rin ang trip nito. Handa naman siyang ibigay ang sarili kung gugustuhin ni Frank pero nagkusa siya bilang pasasalamat. Pumunta sa pinto si Frank at ni-lock ito.

‘Rose, ipaghanda mo ng tseke itong si… Tess. 5000. Babale daw.’ Sabi ni Frank sa telepono. Mag-rereact sana si Tess pero sumenyas si Frank na tumahimik muna. ‘Kung may tumawag, call back muna sila. May pag-uusapan lang kami sandali.’

Pangising nilapitan ni Frank si Tess saka agad na hinubaran. Wala siyang itinirang saplot sa dalaga. Ihiniga niya si Tess sa maliit na supa. Pinaliguan niya ito ng halik saka kinain ang naglalawa nang puki ng dalaga.

‘Huwag kang maingay. Usisero yang si Rose. Buti dumating ka Tess.’

‘Kahit kailan Sir. Sabihin niyo lang. Uuuhhhmmmm’

Naghubad ng pantalon at brief si Frank at bumaligtad ito sa dalaga. Agad namang isinubo ni Tess ang titi ni Frank. Pinaglaruan nang husto. Sinarapan ang pagsubo.

‘Ahhhh Tesss. Galing mong bata ka.’ sabi ni Frank. Nang magsawa siya sa puki ni Tess, pinatuwad niya ang dalaga at agad niyang itinapat ang ari niya dito.

‘Ooooohhhh Shit! Sir.’ ungol ni Tess nang ipasok ni Frank ang titi niya. Mainit ito kaysa dati.

‘Ahhh ahhh ahhh ahhh ooohhhhh’ ungol ni Tess habang inaararo siya ni Frank. Sa isip ni Frank, ang nanay ni Tess ang kinakantot niya. (Ano nga pala pangalan nun?) Mukhang mag-ina pa yata ang madadale niya. Agad niyang pinagbalakan si Lea nang makita ang ganda nito sa picture. Eh ano kung may edad na? Kaedad lang yata niya o mas bata pa sa kanya.

Sarap na sarap si Tess sa bilis ng pag-indayog ni Frank sa kanya. Gusto niyang sumigaw pero baka ma-iskandalo si Frank. ‘Shit Sir. Oohh oohh ooohhh Sarap. Sige pa Sir. Malapit naaaahh!

‘Umm umm umm! Ganyan nga Tess. Masarap ba? Umm Umm!’

‘Yes sir. Masarap. Bilis pa po Ooohhhhh’

Lalo pang binilisan ni Frank. Lalabasan na siya. ‘Hayan na ko Tess! Uuuhhhmmmmmm!’ ungol ni Frank.

Nanginig ang katawan ni Tess. Nilabasan din siya. Ramdam niya ang maraming mainit na katas ni Frank sa loob niya. Sandali lang ay nilinis niya ang titi ng amo niya. Matapos mag-ayosm nagpaalam na ang dalaga.

Basambasa ang panty ni Tess habang bumibiyahe papunta sa stand. Nakalimutan niyang magdala ng reserba sa bag niya. Masaya naman siya. May ‘bonus’ na naman siyang 5000 at posibleng magkatrabaho agad ang nanay niya. Hindi pa nga niya nagagalaw ang sahod niya. Pero may bumabagabag sa kanya na noon niya lang naisip.

Hindi niya maikakaila sa sarili na pinagsamantalahan siya ni Frank. Kahit pa nadala siya ng libog niya, mapagsamantala ang amo niya. Pinabayaan na lang niya dahil nakinabang naman siya. Nakikinabang siya hanggang ngayon. Baka mangyari sa nanay niya ang nangyari sa kanya. Pero may edad na si nanay. Pumayag ba si Frank dahil sa kanya o may balak ito sa nanay niya? Kaya ayaw niyang ipasok si Alma. Papasa naman ang kapatid pero noong iniisip niyang virgin pa ito, baka kay Frank din mapunta ang kabirhenan ng kapatid. Ano kaya ang mararamdaman niya kung malaman niyang natuhog silang mag-iina ni Frank? (Bahala na. Kaya naman sigurong umiwas ni Nanay.)

Pagdating ni Tess sa stand, nandoon pa si Amy. ‘Uy. Aga mo ngayon ah.’ sabi nito.

‘May nilakad lang ako ngayong umaga. Naisip kong dumiretso na. Tulungan na lang kita.’ sagot ni Tess. ‘May naghahanap nga pala sa iyo kanina. Ernie daw. Sino yun?’

‘Wala. Kakilala lang.’

‘Ganun ba? Ikaw ha? Namamangka ka na. Di ba bf mo na yang binata sa likod?’

‘Ano ka ba? Wala yun? Ano daw ang kailangan?’

‘Wala naman. Di niya sinabi.’ sabi ni Amy.

(Ano na naman kaya kailangan ni Ernie?) isip ni Tess. Lumipas ang buong duty ni Tess pero hindi nagpakita ang ex. Ok na rin.

Pauwi na ang dalaga sa sakayan nang may humintong traysikel sa harap niya. ‘Hatid kita Miss.’ sabi ng driver. Nabosesan ni Tess si Ernie. ‘Ernie? Di na lang. Kaya ko namang mag-isa.’

‘Di naman yun eh. Gusto lang kitang ihatid sa shortcut para tipid ka sa pamasahe. Pagbigyan mo na ako.’

‘Di na nga bale eh. ‘

‘Basta. Di ako aalis dito hangga’t di ka sumasakay. Tess, gusto lang sana kitang makausap. Promise. Yun lang.’

Nag-isip si Tess. Nag-iisa lang naman si Ernie. Panahon na siguro para magkalinawan na. ‘Sige.’

‘Yan. Sakay na Labs.’

‘Saan tayo pupunta?’ tanong ni Tess.

‘Shortcut. Isang sakay ka na lang papunta sa inyo. Kung may pang-gas lang ako eh deretso tayo sa inyo. Pero may dadaanan lang tayo para tayo makapag-usap ok lang?’

‘Bahala ka.’ tugon ni Tess. (Mukha namang totoo ang sinasabi nito na ihahatid ako.) isip ni Tess.

Huminto sila sa tapat ng isang lote kung saan may maliit na bahay sa gitna. ‘Diyan ako umuuwi ngayon. Wala sila nanay ngayon kaya tayo lang.’ sabi ni Ernie.

‘Ganun? Ano ba pag-uusapan natin?’

‘Pasok muna tayo sa loob. Dun tayo mag-usap.’

Nang nasa loob na sila, naglabas ng softdrinks si Ernie. ‘Sensiya na yan lang ang meron. Sandali lang naman tayo. Hehehe.’

‘Ok. So, kumusta na?’ tanong ni Tess.

”Heto. Kayod lang. Mahirap pa rin. Mabuti na lang eh mura ang upa namin dito dahil nasa abroad na yung may-ari. Ikaw?’

‘Kayod din. Kita mo naman eh. Huminto na nga ako sa pag-aaral.’

‘Pareho pala tayo eh. Bakit naman ang suplada mo pa?’

‘Kailan ba ako nag-suplada sa iyo?’ inis na tanong ni Tess.

‘Hayan. Tulad ngayon. Di ka naman ganyan dati. Dahil ba sa nangyari sa kin? Alam kong alam mo yun.’

Hindi makasagot si Tess. Hindi naman talaga yun ang dahilan. ‘Dahil makasarili ka. Wala ka namang inisip nu kundi maka-score sa kin eh.’

‘Ganun ba? Dun din naman kasi punta nun eh.’

‘Ganun ba tingin mo sa ‘kin? Kita mo na? Kung mahal mo ako, di mo ako pag-iisipan nang ganun.’

‘Pumayag ka naman di ba?’

‘Makulit ka kasi. Saka mahal din naman kita nun eh. Pero pinutol ko na relasyon natin nung nawala ka. Ano pa gagawin ko. Ni hello eh wala hanggang sa nakita mo ko dun sa stand. Saka gumagamit ka. Anong kinabukasan aasahan ko sa iyo?’

Napakamot na lang ng ulo si Ernie. ‘Eh di wala na talaga? Boyfriend mo na ba yung anak ng may-ari nung bahay dun?’

‘Pasensiya na. Wala na talaga. Ok lang naman na friends pa tayo. Try mo lang na magbago. Saka Oo. Bf ko na yung binata doon.’

‘Hmp. Wala na talaga. Personalan na lang. Naganun ka na niya?’

‘Anong klaseng tanong yan?’

‘Simpleng tanong lang. Wala na naman tayong maitatago na eh.’

‘Oo.’

‘Magaling ba siya?’

‘Ano ka ba? Oo.’

‘Magaling pa kesa sa kin?’

Napatawa na lang bigla si Tess. ‘Oo. Naipasok mo ba? Hahaha.’

‘Tawanan ba ako. Gusto mo uli akong subukan? Sige na. Di na kita gagambalain masyado.’

Tahimik sandali si Tess. Sa loob-loob niya, sa sandaling pumasok siya sa bahay na alam niyang dalawa lang sila, alam niyang may mangyayari at handa naman siya. Sa loob-loob niya, gusto rin niyang may mangyari. At kung paniniwalaan si Ernie, mapapanatag nang konti ang loob niya. Tumango si Tess. Napangiti si Ernie. Yung nigti na nagpasagot sa kanya noon.

Dinala ni Ernie si Tess sa isang papag at sinimulang halikan. Pinilit na lang ni Tess na sariwain ang iilang magagandang ala-ala niya kay Ernie. Medyo nagulat si Tess sa pagiging gentle ng dating nobyo. Kaiba sa marahas na ugali niya dati. Nag-eskrimahan sila ng dila habang dahan-dahang inaalis ni Ernie isa-isa ang mga suot ni Tess. Hanggang sa bra at panty na lang ang natira.

‘Sexy mo talaga Labs. Grabe ka. Nakakalibog kang tingnan.’ sabi ni Ernie. Pagkasabi nun, inalis na ng binata ang lahat ng suot.

Tumambad kay Tess ang malaking kargada ni Ernie. Mas malaki pa kay Mang Ramon. Hindi napigilang mapakagat-labi si Tess sa pananabik. Napansin ito ni Ernie. Mas malibog na ang dating nobya. Nagkusa ang dalaga na lumapit at hinawakan ang titi ni Ernie. Dalawang taon na ang nakalipas at mas lumaki ang titi ng binata. Lumuhod si Tess sa harap ni Ernie at dinila-dilaan ang ulo ng titi nito. Namayani ang libog ng dalaga. Dinilaan niya ang kahabaan ni Ernie.

‘Sarap niyan Labs. ahhh! Iba ka na ngayon uuhhhmmm’ ungol ni Ernie.

Hindi rin pinalampas ni Tess ang mga itlog ni Ernie. Dinilaan niya ang mga ito habang sinasalsal ang binata.

‘Putcha Tess. Ang galing moooohhh! Shit!’

Sinipsip nang maigi ni Tess ang ulo ng titi ni Ernie. Nakausli pa ang ulo kahit na dalawang kamay na ni Tess ang nakahawak sa kahabaan nito.

‘Aaaahhh! Nakakabaliw ka Labs! sige pa Hayan na akooo!’ sigaw ni Ernie.

Tumalsik sa mukha ni Tess ang unang labas ng tamod ni Ernie pero inagapan ito ng dalaga. Muli niyang sinipsip ang mga sumunod na buga. Pikit-matang nilunok ni Tess ang tamod ng dating nobyo. Matigas pa rin ang titi ni Ernie. Hinubad na ni Tess ang bra at panty niya. Hinila niya sa titi si Ernie pabalik sa papag. Humiga si Tess na hawak pa ang titi ni Ernie. Ipapasok na ni Ernie ang titi niya nang pigilan siya ni Tess.

‘Teka muna. Ganito.’ sabi ni Tess. Itinapat ni Tess ang titi ni Ernie sa pagitan ng mga susoniya. Natuwa lalo si Ernie.

‘Langhiya ka Tess. Sa DVD ko lang napapanood ito.’ sabi ni Ernie.

Inipit ni Tess sa mga susoniya ang titi ni Ernie. Umulos si Ernie sa pagitan ng mga susoni Tess. Dinidilaan naman ni Tess ang ulo sa tuwing nalalapit sa bibig niya. ‘Ooohhhh! sarap Ernie! Oooohhhhh ang init!’ ungol ni Tess.

Hindi na nakatiis si Ernie. Umiba siya ng puwesto at itinapat ang mukha sa puki ni Tess. Basambasa ito na parang nilabasan agad sa pananabik.

‘Ambango mo labs. Uuhhhmmm’ sabi ni Ernie habang sinisimsim ang katas ni Tess. Napaliyad ang balakang ni Tess sa bibig ni Ernie habang hawak niya ang ari nito. Isinubo ni Tess ang ari ni Ernie. Hindi niya maisubo lahat sa laki. Salsal subo ang ginawa ng dalaga. Napapatigil si Ernie sa sarap.

‘Siyet! Tess! Nakakabaliw ka ahhh!’ sigaw ni Ernie. ‘Malapit na naman ako!’

‘Ipasok mo na Ernie! Sige na Oooooohhh!’ ungol ni Tess.

Hindi na nagpaligoy-ligoy si Ernie. Itinapat na niya ang malaking titi sa puki ni Tess. Ipinagbukahan ng dalaga ang hita niya sa pananabik. Tuwang-tuwa si Ernie sa ipinapakitang libog ni Tess. (Makakarami pa ako sa iyo. ) isip nito. Ipinasok ni Ernie ang titi niya sa naglalawang puki ni Tess.

‘Ooooohhhh! Ooooohhhh Ang saraaap!’ ungol ni Tess nang ibaon ni Ernie ang kargada nito.

Muling naalala ni Tess kung bakit hindi siya nasarapan nung unang beses nila ni Ernie. Masyadong malaki ang titi nito. Pero ngayong hindi na siya iba sa paglabas masok ng ari ng ibat-ibang lalaki, sarap na sarap na siya sa titi ng ex.

‘Ang sarap Ernie! Sige pa! Sige pa! Bilisan mooo ooooohhhhh!’

Hindi sununod ni Ernie ang gusto ni Tess. Sa halip ay binagalan niya. Ninamnam nang husto ang sarap ng init sa loob ni Tess. At habang umuulos, sinuso niya ang mga nagngangalit na utong ng dalaga.

‘Oooooohhh Shit! Uuuunnggghhhh’ ungol ni Tess nang labasan nito. Nanginig nang husto ang katawan ng dalaga. Nang maglaon ay pilit niyang sinasalubong ang mabagal na ulos ni Ernie.

‘Langhiya ka Ernie! Bilisan mo pa! Oooohhh!’ sabi ni Tess.

Pinatuwad ni Ernie si Tess sa papag pero hindi niya hinugot ang ari niya. Agad sumunod si Tess. Sabik sa sarap na dulot ng ganung posisyon.

Doon na bumayo si Ernie. Tirik ang mga mata ni Tess. Kita ni Ernie ang pag-alog ng malusog na dibdib ni Tess habang binabayo niya ito.

‘Oooohhhh Ahh ahh ahhh ahhhhhh! saraaap ooohhh!’ ungol ni Tess na kumukubli sa malaswang ingay ng pinagsama nilang katas.

‘Uuumm umm umm! Gusto mo pa? ha?’ tanong ni Ernie.

‘Oo Oohhhh oo gusto ko paaahh! Sige pa! Please!’

‘Promise mo papakantot ka kung kailan ko gusto! Sagot!’

‘Oo! Huwag mo lang Ooohhh! itigil! Ohh!’

‘Talaga ha! Umm! Umm! Sino mas magaling? Ako o yung boyfriend mong hilaw? Sino mas masarap?’

Hindi makapag-isip nang malinaw si Tess sa kakakadyot ni Ernie. Sobrang sarap ang nararamdaman niya. Punung-puno ang puson niya. ‘Ikaw! Ikaw! Ooohhhh! Uuuunngghhhh’ sagot ni Tess. Nilabasan uli siya.

Pinatihaya uli siya ni Ernie. Itinaas ni Ernie ang hita ni Tess. Isinabit ang mga paa nito sa balikat niya. Napasigaw si Tess sa sarap nang kumadyot uli si Ernie. Sumagad sa sinapupunan niya ang ari nito. Tirik ang mata ng dalaga sa sarap. ‘Ooohhh Oooh! Ernie! Ooohhh! Dahan dahan muna! Sobrang saraaap! Ooohh!’ sabi ni Tess. Nanginig muli ang katawan ng dalaga. Nilabasan na naman ito.

‘Sorry Labs! Malapit na ako! Umm! Umm! Ummm!’ sabi ni Ernie. Lalong bumilis ito tanda ng malapit na siyang labasan.

‘Heto na ako! Uuhhhh!’ sabi ni Ernie. Pumulandit ang maraming mainit na katas sa loob ni Tess.

‘Ooohhhhh! Unnnggghhhh! ungol ni Tess. Sabay silang nilabasan. Bumagsak si Ernie sa tabi ng dalaga. Kapwa sila hingal-kabayo.

‘Ano? Tayo na uli?’ tanong ni Ernie.

‘Titingnan ko.’ tugon ng dalaga.

‘Tayo na. Mamaya nandito na si nanay.’ sabi ni Ernie. Tulad ng sinabi ng binata, hinatid niya si Tess sa sakayan. Nang makauwi na si Tess, litong-lito ang pakiramdam niya. (Paano na si Patrick?)

Burger Queen Chapter 22 – Ang Bagong Aplikante
Naliligo si Tess. Medyo malabo ang paningin ng dalaga. Nasa loob ng isang shower room si Tess pero hindi tubig ang ipinapaligo sa kanya. Nababalutan ng tamod si Tess. Lagkit na lagkit na siya pero sa sobrang libog ay gusto pa niya. Tinalsikan uli siya sa mukha at nalasahan niya ito. Galing ito kay Patrick na nagsasalsal sa harap niya. Pero hindi lang si Patrick ang kasama niya. Nandoon din si Ernie, si Mang Ramon, si Mang Bert at si Frank. Nagsasalsal silang lahat sa harap niya. Kung papaano nangyari ay di niya alam. Basta’t sarap na sarap siya sa nangyayari. Parang sabon niyang ipinapahid sa katawan niya ang mga tamod na tumalsik na sa kanya.

‘Ooohhh! Ang dami! Ooohhh!’ ungol ni Tess habang nilalaro niya ang sarili niya. Madulas ang pakiramdam ng tamod sa susoniya habang nilalamas niya ang mga ito.

Maya-maya, nilabasan ang iba pang lalaki. Tumalsik lahat sa mukha at katawan niya.

Muli niya iyong ipinaligo sa sarili. Siya na ang lumapit kay Patrick at isinubo ang ari nito. Lumapit ang iba pang mga lalaki at salit-salit ang ginawa niyang pagsalsal at pagsubo. Halos mabusog si Tess sa dami ng katas na nilululon niya.

Baliw na si Tess sa kamunduhan. Maya-maya, pinatuwad siya ni Ernie at pinasok nito ang malaking kargada niya. Sarap na sarap si Tess. Lumapit si Ramon at ipinasubo sa kanya ang ari nito. Pinilit isubo ni Tess ang kabuuan ng ari ni Ramon dahil sa sarap ng pagkantot sa kanya ni Ernie. Pumailalim kay Tess si Frank at pinadapa si Tess sa kanya. Itinutok ni Frank ang ari niya sa puki ni Tess kahit labas-masok pa si Ernie sa kanya. Paulit-ulit ang ungol ni Tess. Ilang beses na siyang nilabasan habang labas-masok si Ernie at habang ikinikiskis ni Frank ang titi nito sa kuntil niya. Maya-maya lang ay nilabasan uli si Ramon sa bibig ng dalaga na siya namang nilulon ng huli. Pumalit naman si Bert sa pagpapasubo sa dalaga. Mapayat pero mahaba ang ari ni Bert na siya namang sinalsal ni Tess habang subo ito.

Maya-maya, nilabasan na si Ernie sa loob ng puki ni Tess. Damang-dana ni Tess ang init at dami ng katas nito. Hinugot ni Ernie ang titi niyang matigas pa at itinutok sa isa pang butas ni Tess. Binasa muna ni Ernie ng pinaghalo nilang katas ang butas ng puwit ni Tess. Hindi nahirapan si Ernie at si Tess nang ipasok ng binata ang ari nito sa puwit ng dalaga. Habang nakapasok sa puwit ang titi ni Ernie, siya namang ipinasok ni Frank ang titi niya sa puki ni Tess. Grabe ang sarap na nararamdaman ni Tess. May nakapasok na titi sa lahat ng butas niya.

‘Hhmmmmmppphhh hhhmmmpphhh hmmmmmm!’ ungol ni Tess nang labasan siya habang nakasubo ang titi ni Bert.

Nagising bigla si Tess. Pawis na pawis at bitin na bitin ang pakiramdam. Basa ng katas niya ang kama. Bakit ganun ang panaginip niya? Gawa ba ng nangyari sa kanila ni Ernie? Hirap siyang aminin sa sarili sa sarap na sarap siya sa piling ni Ernie. Hindi niya namalayang labas-masok na ang daliri niya sa puki niya. Pilit sinasariwa ang napanaginipan niya.

(Ano bang nangyayari sa kin?) isip ni Tess. ‘Oooohhhh! Oooohhh!’ ungol niya habang labas-masok ang daliri niya sa keps niya. Di pa siya nakuntento, nilamas niya ang mga susoniya at pinisil-pisil ang mga utong niya hanggang sa labasan siya. Hinanap niya ang vibrator at nang makita ay itinodo niya ang setting nito saka ipinasok muli sa puki niya. ‘Oooohhh! Saraaaap! Ganyan nga Ernie! Ooooohhhh!’ ungol ng dalaga. Nilamas niya ang magkabilang susoniya habang nanginginig ang vibrator sa loob ng puki niya. Pero kulang pa. Tumuwad si Tess at saka inilabas-masok niya ang vibrator sa puki niya. Kunyari ay tinitira siya nang patalikod. ‘Uuuuhhhhh Ayan naaahhh! Malapit naaahhh! Ernie! Patrick! Ooohhhhhh!’

Sa labas ng bahay, kahit na dis-oras ng gabi, nakaraos din si Joey kasabay ng pinapanood niang si Tess. Naalimpungatan ang binata sa gitna ng gabi at hindi na natulog. Naisipan nitong pumunta kina Tess at manood ng ‘palabas’. Hindi siya binigo ng nananaginip na dalaga. At dahil walang katao-tao sa kalsada, malaya siyang nakapagsalsal.

Sa kabilang kuwarto, rinig na rinig ni Alma ang mga ungol ng ate niya. Maging ang sari-saring pangalan. Ramon, Frank, Patrick at pati na rin si Ernie? (Akala ko kay Patrick lang siya nagpapaganon. Ano nangyayari kay ate?) Nanariwa sa ala-ala ni Alma ang mga lalaking nakayari rin sa kanya. Nag-init din ang pakiramdam niya pero hindi niya muna pinuntahan ang ate niya. Nagsarili rin siya katabi ng natutulog na ina.

Kinabukasan,

/Alma, miss na kita. klan b ntin u2litin yng nngyari?/ txt ni Lester.

/Kaw tong d nagya3 eh. Miss na din kta. Buti n lng nandyan lng c ate/ sagot ni Alma.

/Grabe kayo. hehehe. Pasali naman. Mamya sa min bgo pumasok. dun tayo./

/cge. Love u./

Natuwa si Lester sa sagot ni Alma. Ready na talagang makipag-sex sa kanya. Thrill din siya nung malamang nagsesex din si Alma at ng ate niya. Grabe. Kailangan mai-kuwento niya lahat. Habang iniisip niya yun ay parang gusto na niyang magsalsal.

Sariwa pa kay Lester ang pagkaka-virgin niya kay Alma. Lalo siyang nalibugan nang sabihin ni Alma na nagsesex sila ng ate niya. (Sarap sigurong sumali doon o kaya matikman siya nang solo. ) Pagkatapos ng klase, iuuwi niya si Alma.

Samantala, tahimik na nakaupo si Lea sa opisina ni Frank. Kasama niyang nakaupo ang iba pang nag-aaply na tagabantay ng burger stand. Taka-to-the-max ang ibang aplikante kung bakit may kasama silang babae na kaedad ng mga nanay nila. Lumipas ang ilang oras, naubos ang mga kasabayan ni Lea. Inisip niyang umuwi na lang pero sinabihan siya na maghintay. Tuald ni Tess, dinatnan ng gutom si Lea kaya kumuha siya ng skyflakes para pantawid. Saktong kakain na siya nang lumabas ang huling aplikante. Agad siyang sinabihan ng receptionist na pumasok.

Hirap siyang itago ang pagkainis. Marahil dahil gutom siya at ilang oras siyang pinaghintay pero agad na nagsalita si Frank na abot-tenga ang ngiti nang makita siya.

“Good afternoon. Ako nga pala si Frank. Pasensiya na kung naghintay ka masyado. Kailangan lang talagang tapusin yung mga aplikante.” sabi ng lalaki.

“Ahh.. Ok lang. Sir.” sabi ni Lea.

“Pasensiya na talaga. Gusto kasi kitang makausap nang masinsinan. Di ko akalaing ganun kadami aplikante ngayon.”

“Aplikante din naman po ako eh.”

“Iba kasi ang job mo dito. Sa mga stand kasi sila.”

“Ok lang sa kin kahit ano. Basta may trabaho.”

“Ganun ba? Mukhang nagugutom ka. Masyado kang natagalan sa labas. Kumain ka muna.”

“Ay di na lang.”

“Ok lang. Sige na. Ang tanda ng mabuting empleyado eh yung sumusunod agad. Kumain ka muna habang nag-uusap tayo.”

Matindi ang naging pahiwatig ni Frank. (Sige na nga. Ginutom mo rin lang ako.) Kumuha si Lea ng isang platitong pudding na nakahain sa mesa sa di kalayuan. Naparami ang kinain niya at medyo siya nasamid.

“Sorry, naubusan kami ng tubig. Yun na lang inumin mo. Yung nasa bote.” sabi ni Frank. Itinuro niya ang bote ng red wine na walang label. Pinuno ni Lea ang isang baso at nilagok. Huli na nang malaman niya kung ano yun. “Wala ho ba kayong tubig?” tanong ni Lea.

“Wala eh. Di pa dumadating yung inorder kong mineral. Pero maganda sa puso iyan kaya lagi akong may supply. Ayos ba?”

“Baka di niyo ako makausap nang maayos.”

“Oks lang. tanggap ka na naman eh.”

“Ho? Paano? Nag-aaply pa lang ako?”

“Maganda reference mo. Si Tess.
Inom ka pa.”

“Sorry. Ayoko na.”

“Sige na. Sabay na lang tayo. Magaling na attendant si Tess. Marami siyang suki. Naikuwento ba niya sa iyo?” sabi ni Frank habang tinatagayan uli si Lea. Inabot niya ang baso at akmang mag-to-toast. Napilitan si Lea na kunin ang baso.

“Malapit ko nang i-promote si Tess. Tapos eh tanggap ka na bilang sekretarya ko. Toast tayo.”

Uminom uli si Lea. Naubos niya ang baso. Masarap nga naman. Manamis-namis na parang hindi alak. “Magaling ba talaga ang anak ko?”

“Naku Lea. Magaling siya. Magaling talaga.”

“Alam ko ang tono mo. May ibig ka bang sabihin?” tanong ni Lea na nawawala na ang pagkahiya. Sumubo uli siya ng pudding.

“Well, wag kang magagalit pero…”

“Ginalaw mo anak ko?” tanong ni Lea. Akma siyang tatayo pero hinawakan siya ni Frank sa balikat.

“Kung yun ang iniisip mo, huwag kang mag-alala. Hindi ko siya pinilit.” sabi ni Frank habang pinipisil-pisil ang balikat ni Lea.

“Talaga lang?” sabi ni Lea na unti-unting nanlalambot.

“Sure. Huwag kang mag-alala. Alagang-alaga ko siya tulad mo.” sabi ni Frank. Tuluyan nang nanlambot si Lea. Matagal na siyang hindi nahahawakan ng lalaki. “Mula ngayon sa kin ka na magtatrabaho. At the same time, masusubaybayan mo si Tess.” sabi ni Frank na unti-unting inilalapit ang mukha niya kay Lea. “Relax ka lang. Ako bahala sa inyo.”

Hinalikan ni Frank si Lea sa tenga na nagpasabog ng kiliti buong katawan niya. Sumunod ay sa leeg. “Oooohhhh…” ungol ni Lea.

Natuwa si Frank. Bumigay din sa wakas. Nagustuhan niya si Lea mula nang makita niya ang picture nito at lalo na nang makita niya ngayon. Nahinuha din niya na tigang na babae si Lea dahil walang tatay na binanggit si Tess. Kung tutuusin, puwede siyang tumayong tatay ni Tess. Tatay na may relasyon sa anak. Lalong tumigas ang ari ni Frank sa loob ng pantalon niya nang maimagine niyang pinagsasabay niya ang mag-ina. Hinalikan niya sa bibig si Lea. Hindi ito pumalag, bagkus ay lumaban ito nang halikan.

“Uhhhmmmm…” ungol ni Lea. Hindi niya akalaing ganito ang mangyayari. Tanggap siya dahil gusto lang siyang manyakin ng amo ng anak niya. At kapag nanatili siya rito, aaraw-arawin siya nito. Pero matagal na siyang hindi nakakatikim ng lalaki. Na-miss niya ang katigasan ng halik ng isang lalaki. (Hindi. Ngayon ko lang ito nakilala.)

“Bakit?” tanong ni Frank.

“Ngayon lang kita nakilala. Hindi ko kaya.”

“Ok lang. Kailangan mong matutong mag-relax. Saka ano pa ba ang kulang? Nandoon na tayo. Matanda na tayo. Kailangan pa ba ng ligaw?” inis na tanong ni Frank pero nakangiti pa rin ito. “Ako bahala sa inyo. Maraming benefits ang trabaho mo.” sabi ng manager. Muli niyang hinalikan si Lea.

(Sabagay. Ano pa nga ba?) tanong ni Lea sa sarili. Ramdam niyang basambasa na ang puki niya sa halikan nila kanina. Muli niyang sinuklian ang halik ni Frank. Naramdaman niyang isa-isang inaalis nito ang butones ng blouse niya. Lalong nagising ang libog ni Lea. Kahit magulo ang isip niya, nananabik naman ang katawan niya. “Uhhhmmm… Oohhhh” ungol ni Lea nang halikan ni Frank ang leeg niya. Wala na ang blouse niya. Sinunod ni Frank ang clasp at zipper ng palda niya. Maging ito ay nahulog na sa sahig. Bra at panty na lang ang saplot niya.

(Wala nang atrasan. Kailangan ko siya.) isip ni Lea.

Hinawakan ni Frank ang kamay ni Lea at ipinahawak sa harap ng pantalon niya. Lalong umigting ang libog ni Lea nang mahawakan niya ang katigasan ng titi ni Frank. Nagtaas-baba ang kamay ni Lea sa umbok ng pantalon. Maya-maya ay natanggal na ni Frank ang bra ni Lea. Tumambad kay Frank ang malulusog at tayo pang dibdib ni Lea. Tayong-tayo ang mga malalaking utong nito. Agad sumuso ang manager sa utong ni Lea habang nilalamas ng kamay niya ang kabilang suso.

“Uuuuhhhhmmmm uuuuhhhhh… Sarap….ooooohhhh” ungol ni Lea. Gumanti si Lea sa pamamagitan ng pagkalikot sa sinturon ni Frank hanggang sa maalis ito. Sinunod din ni Lea ang zipper hanggang sa mahulog sa sahig ang pantalon ni Frank. Ibinaba rin ni Lea ang brief ni Frank hanggang sa malaya niyang nahawakan ang isang tunay na matigas na mahaba na mainit na titi ng lalaki. Lalong namasa ang puki ni Lea sa pagnanasa. Taas-baba ang kamay ni Lea habang abala si Frank sa pagsupsop sa mga utong niya.

Napakagat sa utong si Frank sa sarap ng kamay ni Lea. (Iba talaga pag may edad na. Magaling humawak!) Napasinghap si Lea nang paikutan ni Frank ng dila ang utong na kinagat nito. Ibinaba ni Frank ang kamay niya at hinawakan ang matambok na puki ni Lea sa ibabaw ng panty nito. Basa na ang panty ni Lea na ikinatuwa ni Frank. Inililis ni Frank ang telang nakatakip sa puki ni Lea at hinimas niya ang basambasang puki nito.

“Uuuhhh Oooooohhhh!” ungol ni Lea nang mahawakan ng lalaki ang puki niya. Matagal na siyang di nakakaranas nito. Ipinasok ni Frank ang daliri niya sa loob. Labas-masok, labas masok habang taas-baba naman ang kamay ni Lea sa kahabaan ni Frank.

Maya-maya ay pinatong ni Frank ang mga kamay nito sa magkabilang balikat niya at bahagyang tumulak pababa. Nakuha ni Lea ang gusto ng manager. Lumuhod siya sa harap nito at tumambad sa kanya ang ari ni Frank. Hinawakan niya ito at dinilaan ang kahabaan nito. Nakatitig sila sa isa’t isa habang dinidilaan ni Lea ang titi ni Frank hanggang sa isubo niya ang ulo nito.

“Ahhhh…. Ganyan nga uuhhmm! Manang mana sa iyo anak mo. Ang galing niyooo uuhhhmmm!” sabi ni Frank. Sa halip na magalit, lalong nalibugan si Lea sa narinig. Pinagbuti niya ang pagtsupa sa titi ni Frank.

“Ahhh Leaaaa! Nakakalibog kaahh! Hayan na ako!” sabi ni Frank. Nilabasan si Frank sa loob ng bibig ni Lea. Ninamnam naman ng babae ang lasa ng tamod ni Frank bago ito nilulon. Hinila ni Frank si Lea patungo sa kalapit na supa. Pinaupo niya ito. Inalis ni Frank ang panty ng ina ni Tess. Kita ni Frank ang puki ni Lea na nababalot ng makapal na buhok. (Mga nanay nga naman.) Pinaghiwalay niya ang mga labi ng puki ni Lea at saka dinilaan ang loob.

“Oooohhhh uuuhhhhh! sarap niyan oooohhh! Sige paaahhh!” ungol ni Lea. Napakapit siya sa ulo ni Frank. Napaliyad si Lea para ipagdiinan ang puki niya sa mukha ni Frank. Sisid marino naman ang lalaki. Sinipsip ni Frank ang tanggal ni Lea na halos ikabaliw nito. Hindi siya makasigaw dahil baka marinig ng receptionist sa labas. “Nnnnnggggg uuuhhhh ooooohhhhh! Sarap! ayan naaaahhhh!” ungol ni Lea nang labasan siya. Para siyang nagkumbulsiyon sa sarap.

Pero hindi pa tapos si Frank. Sa loob loob niya, sawa na siya sa mga bata na aplikante niya na kulang sa karanasan. Ibang putahe si Lea, nanay ni Tess. Kinain niya uli ang puki ni Lea. Sinimsim niya ang katas na lumabas kanina saka niya ipinasok ang dalawang daliri niya sa loob. “Ooooohhhh shit! Sarap! Oooohhh!” Binilisan ni Frank ang paglabas-masok ng daliri niya sa puki ni Lea habang dinidilaan niya ang tinggi nito.

“Ayan na ayan na oooohhhh uuuuunnnggghhhh!” ungol ni Lea nang labasan siya uli. “Ipasok mo na! Kailangan ko iyan Sige naaaa!” sabi ni Lea.

Humiga si Frank sa sahig at nagsabing, “Ikaw ang magpasok.”

Tiningnan ni Lea ang tirik na tirik na titi ni Frank. Di na siya nag-dalawang isip at pumaibabaw sa lalaki. Itinapat niya ang puki niya sa titi nito at saka umupo. “Ooooohhhhh! puti! Saraaaappp!” sabi si Lea na napamura sa sobrang libog. Nagsimula siyang umindayog sa ibabaw ni Frank.

“Ooohh ooohhh oooohhh aahhh ahhhh aahhhhhh!” ungol ni Lea habang taas-baba siya kay Frank. Di pa siya nakuntento ay nilaro-laro niya ang boobs niya. Himas, lamas at psisl ang ginawa niya.

Si Frank naman ay umulos pasalubong sa mainit na kaselanan ni Lea. Sikip na sikip ang pagkaka ipit ni Lea dito. (Iba talaga pag may karanasan) isip niya. (Di pa nagagawa ni Tess ito)

“Umm umm umm! Sarap ba Lea? Ha? Masarap ba!”

“Ooohhh oo! Masarap! Oo! Oooohhhh! Ang sarap sarap! Ang tagal na kong di nakakatikim nitooooo! Sige paaa!”

“Grabe ka! Ang ingay mo! Umm Umm!”

“Ooohhh ooohhh malapit na! Malapit naaa!”

“Pigilin mo! Hayan na din ako!” sabi ni Frank. Huminto siya sandali at pinahiga si Lea. Binuka niya nang husto ang mga hita nito. Nakatutok ang mga paa ni Lea sa ere. Muling kumadyot si Frank. Baon na aon sa kaloob-looba ng nanay ni Tess.

“Oooohhhh! Ganyan! Diiin mo paaaahh!”

“Ready ka na? Malapit na ako! Umm ummm Ummmmm!”

“Uuunnnnggghhhhh ooooooohhhh!” ungol ni Lea. Ramdam niya ang mainit na katas sa loob niya. Sabay silang nilabasan ni Frank. Kapwa hingal kabayo at lupaypay ang dalawa.

Di naman alintana ni Rose ang mga ingay sa loob ng kuwarto ng boss niya. (Hmp. Parang di ko natikman iyan.) Nagpunta siya sa CR. (Palit-panty na naman ako. Si Sir talaga.)

“Salamat Sir Frank. Tanggap na ba ako?” nakangiting tanong ni Lea.

“Tanggap na tanggap. Dalawang requirement na lang.”

“Ano yun?”

“Frank na lang tawag mo sa kin pag tayo lang. Saka…”

“Saka…”

“Gusto ko kalbo ka ‘dun”

Burger Queen Chapter 23 – Extra Curricular Part 1

Samantala, kasalukuyang may lesson si Alma sa school. Medyo blangko ang isip niya habang pinagmamasdan niya ang guwapo niyang guro sa history. Nag-iimagine siyang binabarena siya nito sa mismong desk na nasa harapan ng classroom. (Yun din siguro iniisip ni Sha hihihi.) isip ni Alma nang masulyapan niya si Sharon na ganun din ang pagtingin sa guro nila. Mas close na sila ni Sharon ngayon mula nung nangyari sa birthday nito. Minsan na rin silang naghalikan sa loob ng CR ng mga babae nang sila lang ang nandoon. Maya-maya ay naramdaman niyang nagtext si Lester.

/Hi Labs. Sa taas tayo ma2ya/ txt ni Lester.

/Saang taas?/

/Sa rooftop./

/Bakit?/

/Basta./

/Anong oras?/

/3/

/Sige./

/Love u/

/Ikaw rin/

Pagsapit ng alas-tres, umakyat ng building si Alma. Nakababa na ang karamihan ng estudyante at nagtungo siya sa dulo ng hallway kung saan nandoon ang hagdan patungong rooftop. Walang nagbabantay sa hagdan at ang lugar ay ginawang tambakan ng mga lumang upuan at desk. Lumingon patalikod si Alma para tingnan kung may kasunod siya. Bawal kasi ang umakyat sa rooftop.

Nang makaakyat siya sa rooftop, nakita niya ang samut-saring kalat sa paligid. Sa gitna ng rooftop ay may isang shed na singlaki ng isang kuwarto. Luma na ang shed na gawa sa kahoy na mistulang magigiba na. Mabilis siyang pumunta sa shed nang payuko bago may makakita sa kanya. Nang makarating siya sa pinto, agad siyang hinila papasok sa loob at agad tinakpan ang bibig niya.

“Huli ka! hehehe” sabi ni Lester.

Kumawala si Alma. “Loko ka! Tinakot mo ko nang husto! Ano ka ba!”

“Sssshhh. Baka may makarinig.”

“Grabe ka naman kasi eh! Huhuhu. Takot talaga ako.. Nakakaasar ka!”

“Shhhhh sorry na. Di ko sinasadya. Gusto ko lang i-surprise ka. Tahan na labs.” sabi ni Lester habang inaamo ang dalagita. Niyakap niya ito at hinimas-himas ang malalambot niyang braso. Pinunasan ni Lester ng panyo ang mga luha ni Alma at saka niya hinalikan sa noo. Bumaba si Lester sa pisngi at sa labi. Hindi naman pumalag si Alma. Matinding yakap at halik ang sumunod. Napapaungol si Alma sa sarap ng halikan nila. Maya-maya ay bumaba ang kamay ni Lester sa dibdib ni Alma. Napaungol si Alma sa sarap. Iba talaga pag iba ang humahawak sa boobs niya. Ang isang kamay naman ni Lester ay bumaba sa pagitan ng hita ni Alma.

“Uuuummmpphhhh Uummmm!” ungol ni Alma. Basambasa na ang panty niya sa ginagawa nila. Ipinasok ni Lester ang daliri niya sa panty ni Alma at sinalat ang hiwa ng dalagita.

Napabitaw sa halik si Alma sa sarap. “Oooohhhh shit! Uuummm!” Napabuka ang hita niya para bigyang-laya ang binata. Kumilos din ang kamay niya at hinawakan ang harap ng pantalon ng binata.

“Oooohhh Lester. Ang sarap. Ooohhh!” ungol ni Alma.

Kumilos ang kamay ni Lester para alisan ng butones ang blouse ni Alma. Biglang napatigil ang dalagita. “Teka… sandali…”

“Bakit?”

“Baka mahuli tayo dito.”

“Relax. Labs. Absent si Mang Tonyo. Kaya kita tinawag dito dahil walang bantay.”

“Talaga? Ok lang?”

“Siyempre. Sige na.”

Muli silang naghalikan. Tuluyan nang inalis ni Lester ang blouse ni Alma. Init na init na rin ang dalagita. Lalo siyang nalibugan sa lugar nilang open na open.

Itinaas ni Lester ang bra ni Alma at lumabas ang tayung-tayong mga dibdib at utong ng girlfriend niya.

“Oooohhh saraaap! Lester! Sige pa oooohhhh!” ungol ni Alma nang supsupin nito ang boobs niya.

Habang sinisipsip ni Lester ang boobs ni Alma ay inalis ng binata ang palda nito. Bra at panty na lang ang natira kay Alma. Ibinaba na rin ni Lester ang mga ito. Hubo’t hubad na ang dalagita. Wala nang pakialam si Alma kung mahuli man sila. Tuloy ang pagsupsop ni Lester sa dibdib ni Alma. Minsan ay pinaiikot niya ang dila niya sa dulo ng utong ng girlfriend. Patuloy din siya sa paghimas sa tanggal ni Alma habang nakatayo sila.

“Ooohhh Lester! Lester! Sige pa! Ooohhh! Uuuuunnnngggghhhh!”

Nanlambot ang mga tuhod ni Alma nang labasan siya. Basambasa ang daliri ni Lester. Sinipsip ni Lester ang katas ng gf.

Gumanti si Alma at inalis ang sinturon ni Lester saka ibinaba ang zipper. Dinukot niya sa brief ng binata hanggang sa mailabas ang matigas na titi nito. Gigil na gigil niya itong isinubo. Libog na libog si Alma. Mabilis niyang sinupsop ang titi ni Lester, sabik siya sa katas ng binata. Sabik siyang makabawi. Pati bayag ni Lester ay isinubo niya habang binabate ang kahabaan ng titi nito.

“Galing mo Labs. Ahhh shit! Sarap! Ahhh sige pa!” sabi ni Lester. Lalong pinagbuti ni Alma ang pagbabate. Isinubo niya ang dulo ng titi ni Lester. Sinipsip niya ito nang husto habang taas-baba ang kamay niya.

“Hayan na ako labs! aaahhh!” sabi ni Lester. Pumulandit lahat sa bibig ni Alma ang katas ni Lester. Marami ang katas ng binata. Nahirapang lumunok si Alma.

“Ni-reserve ko sa iyo lahat iyan labs. Ilang araw din akong di nagsarili. Hehehe.”

“Ikaw talaga!” sabi ni Alma. “Ako naman.”

Ihiniga ni Lester si Alma sa papag na tinakpan niya ng mga karton. Sinimulan niya uling halikan ang boobs ng gf. Itinulak agad ni Alma ang ulo nito pababa sa puki niya. Sunod agad si Lester. Ibinuka ni Lester ang mga labi ni Alma sa baba saka dinilaan ang loob.

“Ooohhh sarap niyan Les! Oooohhh!” ungol ni Alma. Mas malakas kaysa dati. Patuloy si Lester sa pagdila sa puki ni Alma. Tinatagalan niya ang pagdila niya sa tuwing napapadako siya sa kuntil ng gf. Napapaliyad nang husto ang dalagita at sinasalubong ang bawat pagdila ng boyfriend niya.

“Sige pa Les! Pls. Malapit na ako Oooohhh!” ungol ni Alma. Ilang sandali lang ay nilabasan na siya. Pinahiga niya si Lester sa papag. Hinawakan niya ang titi ng binata. Dinila-dilaan muna ito na parang ice cream habang binabate. Maya-maya, pumuwesto si Alma sa ibabaw at itinapat sa puki niya ang titi ni Lester. “Aaaaaahhhhh” ungol niya nang ibaon niya ang titi ng boyfriend sa kanya.

(Grabe sarap pag nasa ibabaw ooohhh) isip ni Alma. Sige lang ang ungol niya habang taas-baba siya sa ibabaw ng boyfriend niya. Tuwang-tuwa naman si Lester habang naririnig ang malaswang pagsalpak ng mga ari nila. Libog din siya habang nakikitang umaalog ang maliliit na susong girlfriend niya. Inabot niya ang mga ito at pinisil ang mga utong. Lalo lang napaungol si Alma sa sarap.

“Ooohhh! Shit! Shit! Oooohhh! Sarap! Ooohh!” maingay na ungol ni Alma. Kung may tao man sa labas, dinig na sila.

“Ahh Ahhhh Ahhhhhh Ooohh Ahhhhhhhh Yeeessss!” ungol ni Alma nang labasan siya. Pagod siyang pumatong sa ibabaw ni Lester. Hinalikan siya ni Lester. Gumanti ang dalagita. Ipinihit siya ni Lester at si Lester naman ang pumaibabaw.

“Sensiya na labs. Di kita nasabayan. Heto ulit ako. Umm!”

“Oooohhhh. Shit! Nakikiliti pa ako…”

“Kaya mo iyan! Di ba mas masarap? Umm Umm Ahhhh!”

“Oo. Sige pa!”

Tuloy lang sa pagbayo si Lester. Nakataas na ang mga paa ni Alma. Bukang-buka na ang mga hita niya.

“Malapit na ako Labs! Ahhh ahhh!”

“Ako din! Ooohhh!”

Maya-maya, idiniin ni Lester ang sarili. Inilabas niya ang lahat sa loob ni Alma.

“Sabi na nga ba nandito ka eh.” sabi ni Sharon na bumulaga sa pintuan ng shed. Namutla si Alma.

“Para kang nakakita ng multo. Tuloy mo lang sis. Sasali ako. Hihihi.” sabi ni Sharon.

Burger Queen Chapter 24 – Extra Curricular Part 2
/Hon. Ok ka lang ba? Bakit di ka na nagte2xt? Nandiyan ka ba sa inyo? May problema ba?/ txt ni Tess.

Matagal siyan naghintay bago sumagot ang nobyo.

/Sorry Tess. Busy lang talaga. Ang 22o, bc kmi sa paglakad ng papers ko papuntang States. Tess, dun na ko titira in a few days./ sagot ni Patrick.

/Bkit di mo cnabi agad?/

/D ko lam. D kita maharap. Im sorry. Pero break na tayo./

/Sabihin mo yan sa harap ko pls. Huwag sa txt. Magkita naman tayo one last time./

/Ok. Bukas. Dto ksi ako sa tita ko sa Manila./

Napaiyak si Tess. Kahit nagpapagamit siya sa iba, mahal din niya si Patrick. Pero sa loob niya, nalilito siya. Nakakadagdag ba sa pagmamahal ang sarap ng sex? Kung sa sarap sa sex, nangunguna si Ernie. Pangalawa si Mang Ramon at pangatlo lang si Patrick. Pero mabait si Patrick kaya napalapit siya rito. Ano yung masakit? Ang masakit ay yung iiwan siya. Ganito na lang kaya lagi? Mabuti na lang at walang customer sa paligid kundi ay makikita ang pag-iyak niya.

Agad tumigas ang titi ni Lester nang makitang naghuhubad si Sharon. grabe si Sharon, siya ang unang bumigay sa magkakabarkada sahil sa sobrang kulit ni Elton. Bigay na bigay naman mula nang mag-petting sila ni Elton sa sine. Dating mahiyain ito pero nailabas ni Elton ang itinatagong kulo. At kahit laspagin ni elton, maganda pa rin dahil mayaman ang pamilya.

“Grabe kayo ha. Di kayo nagsasabi.” sabi ni Sharon sabay lapit kay Alma. “Kanina ko pa kayo pinapanood. Ang hot mo sis.” sabi ni Sharon sabay halik kay Alma. Hindi naman tumanggi si Alma. Nakipaglingkisan ito ng dila sa magandang kaklase.

“Hmmmm sarap mo palang humalik sis. Mapapalaban sa iyo si Pinky.” sabi ni Sharon bago siya dumako sa susoni Alma.

“Ooohhhh Sha…” ungol ni Alma.

“Les, tatanga ka na lang ba diyan?” tanong ni Sharon.

“Nagpapahinga lang. Kayo muna.”

Pumaibabaw si Sharon kay Alma. Nagtama ang mga dibdib nila. Madulas ang katawan ni Alma sa pawis na nagpalibog lalo kay Sharon. Ipinagdiinan ni Sharon ang sensitibong susoniya sa mga susoni Alma. “Uuhhhmmm sarap mo sis.” sabi ni Sharon. Bumaba ang mga halik ni Sharon hanggang sa makarating siya sa puki ni Alma. Nilaplap ni Sharon ang pinaghalong katas ni Alma at ni Lester. “Uuhhmmm saraap Les! Pinuno mo pala eh.”

“Sha. Dito ka! Ako rin.” sabi ni Alma. Bumaligtad ng puwesto si Sharon at itinapat sa mukha ni Alma ang puki niya. Nagkainan ang dalawa. “Sarap mo rin Sha. Bango mo oooohhhh!” sabi ni Alma.

Tirik na tirik naman ang titi ni Lester sa tanawin. Sarap talagang manood ng dalawang babae. Talo pa ang x-rated na dvd na nagkalat sa bahay nila. Naalala niya ang cellphone niya. Agad niyang kinunan ng video ang dalawa.

“Pa-copy niyan Les ha. Hahaha Oooohhh! Shit! Aaaahhhh!” sabi ni Sharon.

Biglang humangin nang malakas at bumukas ang isang bintana at pinto. Kitang kita sila ng mga gustong makakita sa mga ka-level na gusali. Buti na lang at pinakamataas ang apat na palapag na building nila sa lugar. Lalong nalibugan si Sharon at sinipsip ang kuntil ni Alma.

“Oooohhhhhh! Sarap Sha! Ooohhh!”

“Huwag kang tumigil Alma. Sige paaaahhhh!”

Ilang sandali lang nilabasan ang dalawang dalagita. Parehong nanginginig.

“Alma, pahiram muna ng boyfriend mo ha? Ok ka na ba Les?”

“Kanina pa” sagot ni Lester. Tumayo ito at itinapat sa mukha ni Sharon ang titi niya. Agad naman yun sinubo ni Sharon. Patuloy pa rin sa pagkuha ng video si Lester. Nakatitig ang dalagita sa cellphone habang nakasubo sa bibig niya ang titi ng may-ari. Lumapit si Alma sa dalawa at sinuso ang dibdib ni Sharon. Umakyat ang paghalik ni Alma mula sa dibdib ni Sharon papunta sa leeg, sa tenga hanggang sa mukha nito. Nakisalo na rin si Alma sa pagdila sa titi ni Lester. Dinilaan ni Alma ang puno ng titi ni Lester habang nakasubo kay Sharon ang ulo nito.

Lalong tumigas ang titi ni Lester sa ganda ng tanawin. Grabe talaga ang libog ng nobya at kabarkada niya. Tuloy-tuloy lang ang pag-video niya sa dalawang babae. (Mahal ‘to sa Quiapo kaso kakaawa naman ‘tong dalawa.) Ilang sandali pa ay nagpalit nag gawain ang dalawa. Si Alma naman ang tsumutsupa habang dinidilaan ni Sharon ang kahabaan ng titi ni Lester. Maya-maya, sinubo ni Sharon ang mga bayag ni Lester habang pinapaligaya ang sarili. Iginiya ni Alma si Sharon para tumuwad. Pumuwesto si Alma sa likod ni Sharon at muling dinilaan ang puki nito.

‘Uuummmm! Hhhaaaahhh!’ ungol ni Sharon. Saglit siyang napabitaw sa pagkakasubo sa titi ni Lester.

Sa ibaba, pauwi na si Joey. Walang kamuwang-muwang sa nangyayari sa tuktok ng building nila. Nag-iisip pa rin siya kung paano niya mayayaya si Alma. Nalaman niya kaninang umaga na boyfriend na pala ni Alma ang kaklase niyang si Lester. (Shit! Suwerte siguro ni Lester! Baka natikman na niya si Alma.)

Nag-iinit ang pakiramdam ni Lea pagkauwi sa bahay. Di pa rin siya makapaniwala sa ginawa niya. Naibigay niya ang sarili niya sa isang lalaking kakakilala lang niya. (Patawarin mo ako Tomas.) isip niya. Pero sariwa pa rin sa kanya ang nangyari. Kailangang mairaos niya ang sarili niya. Pumasok siya sa silid ni Tess kung saan ilang gabi rin silang nagsalo ng mga anak niya. Lalong tumindi ang libog niya sa mga ala-ala. Agad siyang naghubad at hinagilap ang vibrator ni Tess sa drawer nito.

(Maaga sigurong umuwi si Alma. Bigla na lang nawala sa school. Di sana kasama si Lester. Ano ba meron yung lokong yun?) isip ni Joey habang naglalakad pauwi (Guwapo, mayaman, maporma. Shit!) Napadaan na siya sa bahay nina Alma. Walang masyadong tao sa paligid. Nagbakasakali siya at sumilip sa butas na mas di matutumbasan ng anumang sine o dvd. Walang halagang maipapatong sa kanyang nakita.

‘Ooohhhh Ahhhhh Sarap! Sige pa Les! Ooohhh! Shit!’ sigaw ni Sharon habang patuwad siyang binabayo ni Lester. Abala naman si Alma sa pagpapaligaya sa sarili habang pinapanood ang dalawa. Walang bakas ng pagseselos. Libog lang. Di naman niya mahal si Lester (di ba?). Init na init siya sa tanawin. Isang live show na tampok ang dalawang kaklase niya sa isang bukas na entablado sa tuktok ng eskuwelahan kung saan kita sila ng kung sinong alam ang hahanapin. Basang basa ang puki ni Alma nang labasan siya. Ilang sandali pa, nilabasan din ang kaibigan.

‘Ooooohhhh shit! Oooohhhhh!’ ungol ni Sharon nang labasan siya. Bagsak sa papag si Sharon. Hindi nakatiis si Alma at tumuwad din siya patungo kay Lester. Ipinasok di ni Lester ang titi niya sa naghihintay na puki ni Alma.

‘Shit Lester! Ang sarap! Ang init moooohhh!’ ungol ni Alma.

‘Ang sarap niyong pareho! Grabe to! Umm! Ummm!’ sabi ni Lester. Kalalabas lang niya kay Sharon pero may natitira pa siyang lakas. Mabilis siyang naglabas-masok sa puki ni Alma.

‘Ooohhh Ahhhh ahhh shit! Ooohhhh! Ganyan! Ganyan nga! Sige paaaahhhh!’ ungol ni Alma.

‘Hayan na ako Alma! Umm! Umm! Ang sarap moooooo ahhhhhh!’ sabi ni Lester. Nilabasan ang binata sa loob ni Alma.

Ramdam naman ni Alma ang mainit na tamod ng kaklase niya. Nauna na siyang nilabasan kaysa kay Lester kaya nanginginig siyang bumagsak sa papag kasabay ng binata.

Samantala, natapos na naman ang isang araw ni Mr.Suarez. Grabe talaga ang mga high school ngayon. Masyadong makulit, agresibo, mapaghamon at minsan talagang bastos. Kung siya lang ang masusunod, may baon siyang yantok at hahagupitin niya ang sinumang di makikinig sa kanya. Kung babae lang siya, dinugo na siya. Kunsuwelo na lang niya ang magagandang tanawin ng magaganda niyang estudyanteng babae. Kakaiba ngayon ang gupit ng mga buhok, maging mga gupit ng mga uniporme. At ang mga tela, ang ninipis para lang maging mura. Kita tuloy niya ang mga saloobin ng mga mag-aaral niya. May mga okasyong tinitigasan siya sa pagtingin sa mga estudyante niya. Nawawala lang ang libog niya kapag nagkakulitan na sa klase. Paminsan-minsan siyang umaakyat sa rooftop para magyosi at magbawas ng stress at mag-muni-muni. Magsisindi na sana siya ng yosi nang makarinig siya ng mga daing sa di kalayuan. Sa shed nanggagaling ang mga ingay. Napagpasiyahan niyang lumapit nang walang ingay. Halos atakihin siya sa nakita.

Hindi makapaniwala si Joey sa nakikita niya ngayon. Ramdam na ramdam niya ang pagkabog ng puso niya sa dibdib niya. Lumingon-lingon siya sa paligid kung may nakakakita sa kanya. Nang makita niyang walang nakatingin sa direksiyon niya muli siyang sumilip sa butas ng kuwarto ni Tess. Nandoon si Aling Lea na nagpapaligaya rin sa sarili. Malinaw na malinaw dahil maliwanag pa. Kitang-kita niya ang malulusog na dibdib at matambok na puki ng nanay ni Alma. (Patay na siguro ako. Nasagasaan ako sa daan nang di ko alam. Grabe ito! Baka nasa langit na ako.) isip ni Joey.

‘Oooohhhhh saaaraaaaappp! Frank! Ganyan! Ooohhhhh! Oooohhhh!’ pikit-matang ungol ni Lea habang labas-masok sa puki niya ang nanginginig na vibrator. Bukakang-bukaka siya sa kama ni Tess. Nakaliyad ang balakang niyang humahabol sa paglabas-masok niya ng pekeng titi. Sarap na sarap si ginagawa. Bala ang isang kamay niya sa paglamas ng dibdib niya. Nangingintab ang katawan ni Lea sa pawis. Kasalukuyang mainit ang panahon. Ganun din ang binatang nakasilip sa labas.

Tagaktak din ang pawis ni Joey. Di lamang sa init pati na rin sa kaba na may makakita sa kanyang naninilip sa bahay nina Alma. Kinkabahan din siya na baka may makatunog sa ginagawa niya at makisalo sa palabas na para sa kanya lang. (Ako lang dapat makaalam nito! Baka maunahan pa ako! Shit! Di ko na kaya! Puwede kaya? Kaya ko kaya?)

‘Oooooohhhh Frank! Ooohhh! Kailangan ko ng lalaki! Tomassssss! Bakit mo ako iniwan? Oooooohhhhhh!’ ungol ni Lea na medyo napalakas.

Lalong nabuhayan ng loob si Joey. Kailangan niya ng lalaki. (Bahala na! Shit! Bahala na!)

Halos lumuwa ang mata ni Mr.Suarez sa nakita. Isang threesome sa shed. Mga estudyante pa niya ang bida. Ang magandang si Sharon at ang simpleng si Alma. Pinanood niya habang halinhinan silang pinasok ni Lester nang patuwad. Bakas ang sarap at libog sa mga mukha ng dalawang dalagita. Napilitan siyang himasin ang nagmamatigas na titi niya sa ibabaw ng pantalon niya. Makaraan ang ilang minuto ay natapos din. Lupaypay sa papag ang tatlo. Naalala niya ang cellphone niya (Shit! simpleng camera lang. Makabili nga nang mas maganda. Baka maulit pa ito.) Kinunan niya ang tatlong nilalang na nakahubad sa loob ng shed. Agad umalis ang guro. (Mapapakinabangan ko ito.)

Habang nagpapahinga si Alma, may naabot siyang lumang magasin sa sahig. Isang kopya ng RED. (Kanino kaya ito?) Nakatawag-pansin sa kanya ang isang ad ng mga sex toys at gadgets. Nakita niya ang vibrator na ginagamit nila ng ate niya. May iba pang mga gadgets doon at naintriga siya. (Masarap kayang gamitin ang mga ito? Malapit na birthday ni ate. Nasa ‘kin pa yung bigay niyang pera.) Nakita ni Alma ang address ng tindahan. (Malapit lang ito ah. Kulang ang pera ko. Isama ko kaya si Sha?) Maya-maya ay may namuong plano sa isipan ng dalagita.

Tuloy sa pagpapaligaya si Lea. Patuwad naman siya sa kama ni Tess habang nanginginig ang vibrator sa loob ng puki niya. Ini-imagine niyang patuwad siyang tinitira ni Frank. ‘Ooooohhhhh Fraaaannk! Ang saraaap! Sige paaahh! Ooohh! Ahhhh!’ ungol ni Lea. Nilalamas din ng isang kamay niya ang susoniya na madulas na sa pawis na lalong nakapagpasarap ng paglalamas niya. Tigas na tigas ang mga utong ng ginang na kung abot lang niya ay sususushin niya. Nagkasya na lang siya sa paghalik sa bahagi ng susoniya na abot ng bibig niya. Maya-maya lang ay nilabasan siya at bumagsak sa kama.

Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng katok sa pinto. (Si Alma kaya yun? Hmmm Makaisa pa nga ) Nagtapis siya ng tuwalya at lumabas ng silid. Tuloy lang ang pagkatok sa pinto.

‘Sino iyan?’ tanong ni Lea.

‘Si Joey po.’ sagot ng tao sa labas.

Nagulat si Lea. Ano kaya kailangan nito? ‘Ano yun Joey?’

‘Nandiyan po ba si Alma? Importante lang po.’

Binuksan ni Lea ang pinto.

‘Pasensiya na po. Akala ko po umuwi na si Alma. Magpapaturo sana ako sa assignment ko.’ sabi ni Joey.

‘Ganun ba? Maya-maya lang nandito na yun. Pasensiya na ha. Maliligo kasi ako eh. Gusto mong…’ napatigil si Lea sa sinasabi nang madako ang mata niya sa harap ng binata. Hindi na itinago ni Joey ang kahindigan na kanina pa gustong kumawala. Lalong pinagpawisan si Lea. ‘Baka gusto mong… hintayin si Alma…’

‘Ok po. Bakit po pawisin kayo? May ginagawa po ba kayo? Baka gusto niyo po ng tulong?’ tusong tanong ni Joey.

‘Wala ito Joey. Ok lang ako. Ahh, mamaya na lang kaya. Papasaglitin ko na lang si Alma sa inyo mamaya.’

‘Thank you po. Pero gusto ko pong ‘tumulong’ sa ginagawa niyo. Baka ‘mabitin’ kayo.’ sabi ni Joey na nakangisi.

Napakagat-labi si Lea. (Alam niya) Namasa lalo ang puki niya sa ilalim ng tuwalya. Hindi niya maialis ang mata niya sa kahindigan ng binata. Kailangan nga niya ng lalaki at mukhang puwede na si Joey. ‘Gusto mo talagang… tumulong?’

Tumayo si Joey at nilapitan ang nanay ni Alma. Hindi ito tuminag sa kinatatayuan. Malalim ang hininga ng dalawa. Nanginginig ang kamay ni Joey. Unti-unting inabot ang tuwalyang nakatapis sa kapitbahay na babae. Napalunok si Joey sa kaba.

Medyo napangiti si Lea sa nakita sa binata. Unang beses pa lang siguro niya. Salbaheng bata pero sa nakakatuwang ipinakita nito, nawala rin ang kaba niya. Libog na libog pa si Lea. Patitikimin niya ng kakaibang putahe ang binatang kapitbahay sa unang pagkakataon.

Burger Queen Chapter 25 – Ibang Putahe

Itinago ni Tess ang lungkot niya sa pagluluto ng mga burger at hotdog. Sinasarapan na lang niya ang gawa para makita ang mga ngiti sa mga dine-in na customer. Kung hindi man ngiti, nakikita sa pagtaas ng kilay o pagluwa ng mata kung nasasarapan ang mga ito sa luto niya. Nandiyan din ang mga ngiti ng mga suki niya na nagte-take-out. Pinilit niang kalimutan si Patrick. Ganyan talaga ang buhay. Talagang may mga taong mawawala sa iyo. Kung aalis ay aalis.

Napagpasiyahan niyang agahan na lang ang pasok bukas para maikuwento ang lahat kay Amy para luwagan siya ng loob. (So, ano pa meron para sa araw na ito? Pasyal kaya ako sandali.) isip niya. Maya-maya lang ay dumating ang batang inuutusan ni Mang Ramon.

Si Mang Ramon… Pakiramdam ni Tess na wala siyang gana ngayon sa sex. Paano kaya ito?

‘Ate, pabili ng burger.’ sabi ng bata.

‘Alin ang gusto mo?’

‘Yung spicy bacon burger po.’

‘Isa lang?’

‘Para sa kin lang daw sabi ni Ka Ramon.’

(Mukhang di na nagpapaligoy itong si Ramon. Talaga bang gusto niya ako saka luto ko o ako lang?)

‘Hoy ate?’

‘Sorry. hehehe ano pa gusto mo?’

‘Saka isang C2 strawberry. Pabigay nga pala sa iyo ni Ka Ramon.’ sabi ng bata. Inabot niya kay Tess ang isang sobre.

Inasikaso muna ni Tess ang order ng bata. Saka niya binuksan ang sobre nang makaalis ito.

/Tess, sa iyo na laman nito. Bumili ka ng kahit anong gusto mo pero daan ka naman dito. Usap tayo. Mukhang nalulungkot ka. – Ramon /

(Paano niya nalamang… Oo nga pala. Grabe talaga yung matandang yun.)

May kasamang tseke ang sulat. Nanlaki ang mata ni Tess. Umaatikabong 10000 ang nakatakda sa tseke. (Ano kaya ang nasa isip ng matanda?) Kinabahan si Tess. Maraming ibig sabihin ang ganoong kalaking pera. Puro hindi maganda. (Patulan ko kaya ito?) Naisip ni Tess na ihanda na lang ang sarili. Kapag hindi niya nagustuhan, ititigil niya ang kakaibang relasyon niya sa matanda.

Sa bahay, nanginginig ang buong katawan ni Joey. Mabilis ang pintig ng puso niya. First time niyang makakita ng babaing nakahubad sa personal at kapitbahay pa niya na kaedad ng nanay niya. Payag sa kagustuhan niya at pawang nang-aakit. Maalindog pa rin si Aling Lea sa kabila ng edad nito. Kasing-seksi pa ng sarili niyang ina. (Ganito rin kaya si Nanay? Grabe. Parang di ko kaya. Uwi na lang kaya ako.) isip ni Joey habang isang dangkal na lang ang layo ng kamay niya sa susoni Aling Lea.

‘Ano Joey? Handa ka ba?’ mapanghamong tanong ng ina ni Alma.

Napalunok si Joey. Humakbang pa papalapit at idinampi ang palad sa tayo pang susong may edad nang kapitbahay. Hinawakan ni Lea ang kamay ng binatilyo at pinaikot-ikot sa ibabaw ng susoniya. Kinuha ni Lea ang kabilang kamay at ganun din ang ginawa sa kabilang suso.

(Shit! Ang lambot pala! Sarap hawakan) isip ni Joey habang nilalamas niya ang magkabilang bundok ni Lea.

(Wala nang atrasan. Kahit bata ka pa. Kailangan kita. Hmmm…. Ang saraaap!) isip ni Lea. Habang nilalamas siya ni Joey, hinawakan niya ang batok ng binatilyo at iginiya niya sa malulusog niyang dibdib. Nakuha naman ni Joey ang gusto ni Lea. Hinalikan niya ang isang susoni Lea. Dinilaan ni Joey ang mga matigas nang utong ng kapitbahay. Kabilaan niyang dinilaan ang mga ito gaya ng bold na DVD na napanood niya.

‘Oooohhhhh saraaap! Ganyan nga Joey. Sige paaaahhh!’ ungol ni Lea. Lalong ginanahan si Joey sa ginagawa niya. Sinunggaban naman ni Lea ang matigas nang titi ni Joey sa ibabaw ng pantalon nito. Sarap na sarap naman sa pagsuso si Joey sa malalambot na bundok ni Lea habang kinakals nito ang pantalon niya. Matapos matanggal ang sinturon at zipper, parang hayok na hinila pababa ni Lea ang pantalon at brief ng binata. Agad umigkas ang ga-bakal sa tigas na titi ni Joey.

Natuwa si Lea sa hitsura noon. Kahit na binatilyo pa, sapat na ang laki ng titi ng binata para sa kanya. Tayong-tayo ito at pulang-pula. Napaungol si Lea nang hawakan niya ito. Mainit sa kamay niya ang titi ni Joey. Hinalikan niya sa labi ang binata habang taas-baba ang kamay niya sa titi nito.

‘Aaahhhh! Sarap po Aling Lea. Aaahhh!’ ungol ni Joey.

‘Hnmmmm masarap ka rin Joey. Lea na lang itawag mo sa kin! Ang tigas ng titi mo bata!’ sabi ni Lea. Gigil na gigil ang babae sa titi ni Joey at napabilis ang pagbate niya. Napansin ni Lea na tirik mata na ito at mukhang lalabasan. Lumuhod si Lea sa harap nito at agad isinubo ang titi ni Joey.

‘Aaahhhhhh ang saraaaap!’ sabi ni Joey nang maramdaman ang mainit na bibig ng kapitbahay. ‘Ang sarap Lea! Malapit na akoooo!’

Agad nilabasan si Joey sa bibig ni Lea. Hindi pa rin bumitaw ang ale. Inubos niya ang katas na lumabas sa binata. Nanghina ang tuhod ni Joey at napaupo sa supa. Sumunod naman si Lea. Hindi pa siya tapos kay Joey.

‘Ang sarap mo Joey. Kaya mo pa ba?’ tanong ni Lea.

‘Kaya pa. Sige lang.’

‘Mukhang kaya pa nga.’ sabi ni Lea nang mapansing tumitigas uli ang titi ng binatilyo. Muli niya itong isinubo at parang napuno ang bibig niya nang sa loob ito tumigas nang husto.

Napakapit sa ulo ni Lea si Joey sa sarap na nararamdaman. (Ang galing tsumupa ng nanay ni Alma. Si Alma kaya? Ganito rin kaya kasarap?) Habang tsumutsupa si Lea, dinadaliri naman nito ang sarili. Napansin ito ni Joey.

‘Aaahhhh… Sige pa Lea. Ikaw rin! Gusto rin ko kayong tikman.’ sabi ni Joey. Tumigil sandali si Lea at nginitian nang matamis ang binatilyo.

Tuluyan nang humiga sa supa si Joey at pumuwesto sa ibabaw si Lea. Muli niyang isinubo ang kahindigan ng binata saka niya itinapat ang puki niya sa mukha nito.

Naisip ni Joey na napakasuwerte niya. Pumunta siya para diskartehan si Alma. Ni hindi niya alam kung paano yun gagawin pero nandito ang nanay niya. Hindi na niya kailangang diskartehan pa. Maganda si Aling Lea kahit may edad na. At sa edad nito, parang niyayari na ni Joey ang sariling nanay niya. Lalong nagpatigas kay Joey nang dumako sa ganun ang isip niya. Kung magkatuluyan sila ni Alma, wala nang maitatago sa kanya ang biyenan niya. Inamoy-amoy pa ni Joey ang puki ni Lea. Shit! Ang bango. Basambasa ito sa katas ng pagnanasa. Kakaiba ang amoy ng katas ng babae. Lalong nakakapang-akit. Nakakabaliw. Dinilaan ni Joey ang kahabaan ng hiwa ni Lea. Napaungol naman ang ale habang subo nito ang titi niya. Dahil virgin pa si Joey, nun lang siya nakatikim ng katas ng babae. Kakaiba ang lasa. Tinuloy-tuloy niya ang pagdila sa naglalawang puki ni Lea.

‘Ooohhhhh sige pa Joey! Ang sarap ng dila mooohhh Oooohhhh!’ ungol ni Lea. Binate niya nang binate ang titi ni Joey at napapaliyad ang binata. Supsop, dila, ungol. Gantihan lang ang dalawa. Gustong simutin ni Joey ang katas ng ale pero parang gripo ito. Sige lang ang labas ng katas. Naalala niya ang mga napapanood sa DVD kaya hinanap niya ang kuntil ni Lea. Nag-concentrate siya doon.

‘Oooohhhh! Ganyan! Ang sarap! Oooohhhh!’ ungol ni Lea. Napapaungol din si Joey habang binabate siya ni Leah.

‘Aahhhhh malapit na po! Hayan na akoooo!’ sabi ni Joey.

‘Ako riiiinnn Hayaaan naaaa! Oooohhhh!’

Nagtalsikan sa mga mukha nila ang mga katas nila. Hingal kabayo si Joey. Dalawang beses na siya nilabasan pero mukhang hindi pa tapos ang nanay ni Alma. Bumaligtad si Lea at saka hinalikan sa labi si Joey. Malalim ang halik ni Lea na ikinabigla ni Joey na di pa marunong humalik. Hinanap ni Lea ang dila ng binata sa bibig nito. Napaungol si Joey sa sarap na nararamdaman. Ramdam din ni Joey ang maiiinit at malalambot na susong ale sa dibdib niya.

‘Kaya mo pa ba Joey? Kakantutin mo pa ako.’ sabi ni Lea. Abala sa paghimas sa titi ni Joey ang isang kamay ni Lea. Ramdam niyang unti-unti uli itong tumitigas.

‘Kaya ko pa po.’ sabi ni Joey kahit masakit na ang puson niya. BJ at salsal pa lang ang naranasan niya. Kailangan niyang maranasan ang pagkantot sa nanay ni Alma.

Natuwa naman si Lea nang maramdamang matigas na uli ang titi ni Joey. Natuto na rin itong makipagsabayan ng halik. ‘Kantutin mo na ako. Joey. Sige naaahhh!’ bulong ni Lea sa tenga ni Joey. Bumangon si Joey at pumuwesto naman si Lea. Ibinuka niya ang mga hita tanda ng pananabik. Lalong nalibugan si Joey sa hitsura ng kapitbahay. Shit! kung may maganda lang siyang cellphone ay naka-video na sana ang lahat.

Sumubsob muna si Joey sa puki ni Lea. Gusto niya uling matikman ang katas ng puki ng ale. ‘Oooohhhh! Saraaap niyaaannn ooooohhhh!’ ungol ni Lea. Nag-concentrate si Joey na dilaan ang kuntil ni Lea. Pinasok din ng binata ang dalawang daliri niya sa puki nito. Lalong lumakas ang ungol ni Lea. Libog na libog na siya.

‘Pasukin mo na akoooohhh! Sige na Joey! Oooohhhhh! Kantutin mo na akoooo!’ sigaw ni Lea. Pero hindi tumigil si Joey. Gusto niya munang labasan ang ale at ipahinga sandali si manoy. Ilang sandli pa, nanginig ang katawan ni Lea. Muling bumulwak sa mukha ni Joey ang katas nito. Napakapit si Lea sa ulo ni Joey. Pilit itong hinihila pataas. Nagpaubaya na ang binata at itinutok na ang galit niyang ari sa puki ng kapitbahay. (Heto na! First time!)

‘Ooooohhhh ganyaaaannn! Sarap mo ihoooo!’ ungol ni Lea nang ipasok na ni Joey ang kahindigan niya. Nilasap ni Lea ang sandali sa pamamagitan ng pagsupsop sa mga daliri niya. Nagsimulang umulos si Joey. Sunod-sunod ang ungol ni Lea sa bawat paglabas-masok niya.

‘Ooohhhh! Oooohh! Ahhhh! Uuuuhhhmmm! Ooohhh! Saraaap! Ooohhh!’ ungol ni Lea.

‘Ahh! Ahhh! Umm! umm! Ang sarap niyo Aling Lea! Ang init sa loob niyooo! Uumm! Umm! Aaahh!’ sabi ni Joey.

‘Sige lang ihooo! Tulooy mooohhh ooohhh! Hayn na akoooohhh!’

‘Ako rin! Uuhhh Uuhhh Aaaahhhhhh!’ ungol ni Joey nang labasan siya. Bumagsak si Joey sa ibabaw ni Lea.

‘Ito ba una mo Joey?’ tanong ni Lea.

‘Opo. Ang sarap niyo po.’ sagot ng binata. ‘Puwede pong ulitin?’

‘Kahit kailan. Basta puwede tayo pareho.’

Natuwa si Joey sa narinig. Regular na niyang makaka-sex si aling Lea. Babangon na sana siya nang pigilin siya nito.

‘ Teka muna. Matigas pa eh. Huwag mo munang hugutin.’

‘Joey! Joey!’ sigaw ng isang babae sa labas.

‘Si nanay!’ sabi ng binata. Pagkasabi pa lang niya ay may kumatok bigla sa pinto. Agad bumangon ang dalawa. Nagtago si Joey sa kuwarto ni Tess samantalang nagtapis muli ng tuwalya si Lea. Tinungo ni Lea ang pinto.

‘Ay Lea. Pasensiya na kung nakaabala ako.’ sabi ng nanay ni Joey nang makitang nakatuwalya lang si Lea. Nakalimot si Lea na amoy sex pa siya. Kakaiba ang tingin sa kanya ng kapitbahay.

‘Ok ka lang Lea?’

‘Ayos lang. Pasensiya na. Maliligo sana ako. Ano pong kailangan?’

‘Tanong ko lang kung napadaan si Joey. May nakakita sa kanya kanina dito eh.’ sabi ng nanay ni Joey habang pilit sinisipat ang looban ng bahay. Hinahanap kung sino ang kapartner ng kaharap niyang amoy sex pa. (Grabe. Mukhang may lalake na itong si Lea. Sino kaya?)

‘Nagpunta kanina si Joey. Hinahanap si Alma. Sabi ko bumalik na lang mamaya.’

‘Ganun ba? Pasensiya na ha. Nakakaistorbo yata ako hehehe. Nasa computer shop na naman siguro yun.’ sabi ng nanay ni Joey saka umalis.

Napailing nang husto si Lea. Siguradong pagtsitsismisan na siya. Halatang halata ang amoy niya. (Bahala siya. Kung alam lang niya.)

Lumabas ng kuwarto si Joey nang walang saplot at tirik na tirik ang alaga. Lumapit naman si Lea at hinalikan ang binata. Nagbago bigla ang tingin ni Joey sa mga babae. Kay Lea at pati na rin sa nanay niya. Magkasing-katawan lang ang nanay niya at si Lea. (Ano ba iyan? Hindi puwede. May Lea naman ako.)

Pauwi na si Alma nang masalubong ang ina ni Joey. Napansin niyang kakaiba ang tingin nito sa kanya. Hindi na lang niya inalintana at mabilis na umuwi. Masakit pa ang katawan niya mula sa sex nila kanina lang. Nag-isang round pa si Lester sa kanya. Bumanat din ito kay Sharon. Papagabi na at baka sitahin siya ng ina. Nasa pinto na siya nang makarinig siya ng mga ungol. (Napaaga yata si ate.) Napangiti lang siya. Binuksan niya ang pinto at bumagsak ang panga niya sa nakita.

Binabayo ni Lea si Joey. Dahil pagod pa ang binata, siya na ang umibabaw rito at daig pa ang hinete sa bilis ng pagtaas-baba ng balakang niya.

‘Oooohhh saraaap! Ang laki ng titi mo Joeeeyy Oooohhhh!’

‘Ang sarap mo rin Lea! Ang sikip mo paaaaahhh!’ ungol ni Joey.

Nagulat silang pareho nang biglang bumukas ang pinto. Nandoon si Alma. Tulala sa nakita.

Natakot si Joey pero kahit nagulat sandali si Lea ay nagpatuloy ito sa pag-indayog. Naghalo ang kaba at pagtataka kay Joey.

‘Anak! Sara mo pinto dali! Pasensiya na! Mabibitin akoohhh!’

‘Ewww! Nay! Ba’t si Joey pa?’ tanong ni Alma pero titig na titig ito sa kantutan ng dalawa. Lalo na sa titi ni Joey. Curious si Alma sa itsura nito at kung gaano ito kalaki. Bakit siya pinatulan ng nanay niya?

‘Kailangan… Kailangan ko ng lalaki anak! Oooohhh! Hayan na akooohhh!’ ungol ni Lea at bumagsak ito sa ibabaw ni Joey.

‘Alma! Sorry pero… Di ko sinasadya… Basta na lang…’ sabi ni Joey.

Muling nag-init ang pakiramdam ni Alma. Sa totoo lang, wala siyang suot na panty dahil inarbor ni Lester. Basambasa ang pakiramdam ng dalagita. ‘Kaya mo pa ba?’ tanong ni Alma.

Burger Queen Chapter 26 – Ibang Putahe Part 2

Hindi makapaniwala si Mr.Suarez sa nasaksihan. Mga dalagita’t isang binata na nag-se-sex sa rooftop. Pawisan siyang bumalik sa opisina niya. Ni-lock niya ang pinto at muling tiningnan ang mga nakuhang picture. Nag-cycle siya sa mga picture at lalo siyang nag-init. Kailangan niyang mairaos ang nararamdaman dahil hindi siya makapag-isip. Naghubad ng pantalon at brief ang guro at nagbate habang naglilipat-lipat ng picture sa cellphone niya. Kitang-kita niya ang
paghahalikan ng dalawang dalagita habang binabayo ng binata ang isa. Agad siyang nilabasan sa tindi ng nasaksihan.

Nang luminaw ang kanyang pag-iisip, kinilatis niya ang mga bida ng scandal. Una si Sharon. 2nd Year. Maganda, matalino at pagkakaalam niya ay mayaman. Isa rin ito sa mga cheerleaders ng basketball team. Minsan rin itong sumali sa beauty contest. Naglaway ang bibig ni Mr.Suarez nang ma-closeup niya ang maganda at hubad na katawan ng dalagita. Ang suwerte naman ni Lester. 2nd year din. Nasa klase ito ng kapwa-teacher na si Ms.Tingson. In fact magkakaklase ang tatlo. (If only ganito nung panahon namin. High school pa lang, banatan na. Magkaka-klase pa. Sex-ed 2) Ang pangatlo ay si Alma. Mas bata ito sa edad na katorse. Grabe talaga mga bata ngayon. Kunsabagay, si Sarsi Emmanuel nagsimula ng 14 din. Maganda rin si Alma. Simple lang ang hitsura nito. Maamo pa ang mukha. Di mo akalain. (Humanda kayo sa ‘kin.)

“Bakit mo natanong iyan anak? Handa ka na ba sa lalake?” tanong ni Lea habang nananatiling nakakubabaw sa kapitbahay nilang binatilyo na si Joey.

Namula si Alma. Nadulas siya sa sinabi niya. “Opo ‘nay. Sorry po. Nagalaw na ako ng boyfriend ko. Pero ‘di po ako magpapabuntis. Nagpi-pills po ako.”

Tahimik sandali si Lea. Tiningnan niya ang anak na dalagita at si Joey. Naramdaman niyang lalong tumigas ang titi ni Joey sa loob ng puki niya. “Uuummmhhhhh ano Joey? Kaya mo pa ba? Sasali raw ang anak ko.”

Tumango lang si Joey. Tumango rin si Lea kay Alma. Lumapit ang dalagita at hinalikan sa labi ang ina. Mainit ang naging halikan nila. Kitang-kita ni Joey kung paano magpalitan ng laway ang mag-ina. Lao siyang hindi makapaniwala. (Putsa! Akala ko yung ate lang niya ang ka-sex niya!)

“Buwisit ka Joey! Ang suwerte mo at nataunan mo si nanay.” sabi ni Alma. “Matitikman mo din tuloy ako.”

Kahit na masakit na ang puson niya, lalong nalibugan si Joey sa pananabik. First time niya, threesome pa. Mag-ina pa ang mayayari niya. (Nasa langit siguro ako. Nasagasaan siguro ako habang pauwi.)

Pumuwesto si Alma sa ibabaw ni Joey. Inalis nito ang palda niya at halos himatayin ang binata nang makita niyang wala na palang panty si Alma. Malinis pa ang puki nito dahil sa nipis ng bulbol di tulad kay Aling Lea.

Itinapat ni Alma ang puki niya sa mukha ni Joey habang sinimulang susuhin ng dalagita ang nanay niya. Tuloy naman sa pag-indayog si Lea sa ibabaw ng binatilyo.

Sinimulang kainin ni Joey ang puki ni Alma. Napaungol nang husto ang dalagita. Ibang iba ang hitsura ng puki ni Alma. Pikit pa ang labia nito di tulad ng sa nanay niya. Ginanahan nang husto sa pagkain si Joey. Masarap din ang katas ni Alma pero parang nakakalasa siya ng tamod ng lalaki. Asiwa siya nang konti dahil feel niya na si Lester ang kinakain niya dahil siguradong siya ang nakayari kay Alma. Pero mahirap sayangin ang nangyayari. Baka hindi na ito maulit. Kahit saan talaga, walang lugar ang maaarte. Sinungkal nang husto ng dila ni Joey ang loob ni Alma. Uubusin niya ang katas nito para maya-maya purong katas lang ni Alma ang matitikman niya.

“Oooooohhhhh Joey! Ang sarap niyaaannn! Sige paaaahhh!” ungol ni Alma.

Lalo namang nalibugan si Lea sa nangyayari. Pinagsasaluhan nilang mag-ina ang isang lalaki. Sa bold na pelikula lang ito nangyayari pero heto sila. Sarap na sarap siya sa pagsuso sa kanya ng anak niya at sa paglabas-masok ng titi ng kapitbahay niya sa puki niya. Inalis ni Lea ang blouse at bra ni Alma. Hindi niya napigilang susuhin ang lumabas na tirik na tirik na susong anak.

“Nay ang sarap! Oooohhhh! Sige pa! Shit! Joey! Joooeeeeyyy!” ungol ni Alma.

Malapit na namang labasan si Lea. Tumigil siya sa pagsuso sa anak para makaungol. “Ooohhhh! Ang sarap niyong dalawaaaaahhhh lalabasan na akooohhh! uuuuuhhhhhh!”

Dumulas at uminit ang pakiramdam ng titi ni Joey nang labasan ang nanay ni Alma. Naramdaman niyang umalis ito. Nakita niyang umupo ito sa tabi para magpahinga. Pagkaalis ng ina ay sabay subo naman ng anak sa titi niya. Grabe ang sarap. Mainit pa ang bibig ni Alma at ang galing nitong tsumupa. Nanggigil si Joey at nag-concentrate siya sa kuntil ni Alma. Napalakas ang ungol ng dalagita habang subo nito ang ari niya. Naglabanan sila ng kainan. Naramdaman ni Joey na lalabasan na naman siya sa ikaapat na pagkakataon sa araw na iyon. Hindi na niya alam kung kakayanin niya pa. Napaungol siya nang malakas nang labasan siya Gayun din si Alma. Nang marinig ni Lea ang ungol ni Joey nakisalo ito bigla sa paghimod sa titi niya. Pumihit si Alma kaya nakita ni Joey ang mag-ina na magkasalo sa pagdila ng titi niya. (Ako na yata ang pinakamasuwerte sa mundo. Kung panaginip ito, papatayin ko gumising sa kin.)

“Joey, kaya mo pa? Kantutin mo na ako please. Malaki pala iyang sa iyo eh. Sige naaahh!” sabi ni Alma.

“Ok. Kakayanin ko pa para sa iyo.” sabi ni Joey.
Umupo naman si Lea sa supa at ibinuka ang mga hita. “Anak. Dito ka sa akin. Maraming nilabas si Joey dito!”

Sumunod si Alma. Lumuhod siya sa harap nito. Hinimod niya ang puki ng nanay niya. Nakatapat naman ang puki niya kay Joey. Ipinasok ni Joey ang titi niya kay Alma. Masikip pa ito. Mas masikip pa kaysa kay Lea.

“Aaaaahhhh” sigaw ni Joey. Sensitibo pa at tirik na tirik pa ang titi niya pero sayang ang pagkakataon. Ibubuhos niya ang natitirang lakas niya sa babaing talagang pakay niya.
“Ito ba ang gusto mo Alma? Ha? Umm! Umm! Ahhhh! Shit! Ummm! Ummm!” sabi ni Joey habang binabayo si Alma.

“Oo sige paaa! Ang sarap mo Joey! Ang lakiiii! Oooohhhh!” sigaw ni Alma. Sarap na sarap siya sa ilis ng pagbayo ni Joey.

“Sige pa Joey! Pasarapin mo anak kooohhh! Ooohhh! Ganyan ngahh!” ungol ni Lea habang sabay na nilalamas ang sariling susoat pag-finger sa sarili.

Lalong nanggigil si Joey sa nakikita niya. Parang isang panaginip talaga. Napakaganda para maging totoo. At ito pa lang ang simula.

“Ang libog niyong dalawa! Aaahhh sarap! Umm! Umm! Umm!”

“Ooohhh! Ooohhh! Aaaahhh! Uuuuuhhhh!” paulit-ulit na ungol ni Alma habang binabayo siya ni Joey. Pagod na pagod na si Joey pero sige pa rin. Lalo niyang binilisan para matapos na.

“Hayan na ako Joey! Sige pa! Malapit naaahhhh Oooooooohhhh!” ungol ni Alma.

Wala nang maibibigay si Joey. Bumagsak siya kasabay ng dalagita sa sahig. Niyakap siya nito. Bumaba rin si Lea at nakiyakap din. Nakatulog silang tatlo sa pagod.

Nagising si Joey sa sahig. Katabi pa niya si Alma. (Yes! Hindi panaginip ang lahat. Hindi rin ako patay! Yes! Yes!) Nagluluto naman ng hapunan si Aling Lea. Hubot-hubad pang tumayo si Joey at nilapitan ang ale.

“Gising ka na pala? Napasubo ka nang husto ano?” sabi ni Lea.

“Thank you po pala. Di ko to makakalimutan.” sabi ni Joey.

“Ano ba pinagsasabi mo? Gusto mo pang maulit?” tanong ni Lea sabay hawak sa tirik na tirik pang titi ni Joey.

“Ahhhh! Opo. Pero saka na lang muna. Masakit pa po.” sagot ng binata.

“Hahaha. Sige. Walang makakaalam nito ha. Kung gusto mo pang maulit!”

“Wala po. Wala. Mamatay man ako.”

“Paano mauulit kung patay ka na? Ikaw talaga. Saka kung gusto mo rin kay Alma, ok lang sa kin. Basta wag mong lolokohin o sasaktan ang anak ko saka huwag mong bubuntisin. Hala luto na ito. Kumain ka muna bago umalis.”

Kumain silang tatlo at nag-usap tungkol sa nangyari. Salitang hinalikan ni Lea at Alma si Joey bago ito tuluyang umuwi.

END